fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Saage tuttavaks meie uute õpetajatega

22.10.2021

Sellel õppeaastal alustas Audenteses tööd mitu uut õpetajat. Uurisime uustulnukatelt, mida nad peavad oma töös oluliseks ja kuidas nad on sisse elanud.

Küsimustele vastasid

  • 1.b klassiõpetaja Kaire Kukk;
  • 1.c klassiõpetaja Kaidi Marmor;
  • kehalise kasvatuse õpetaja Tõnu Meos ja
  • inimeseõpetuse õpetaja Anne-Ly Vips.

Mida pead õpetajatöös oluliseks?
Kaire: Õpetajal tuleb luua õpilase ja lapsevanemaga usalduslik suhe, et õpilane julgeks õpetajale oma mõtteid ja tundeid avaldada ning temaga muresid jagada ning et vanem usaldaks õpetajat ja oleks koostööaldis. Õpetaja peab hoolt kandma selle eest, et õpilane tahaks kooli tulla, tunneks ennast siin turvaliselt ja oleks õppimisele avatud. Pean oluliseks ka empaatiat ja sallivust: inimesed on erinevad ning õpetajana ma aktsepteerin seda.
Kaidi: Soovin olla õpilastele suunanäitaja ja mentor. Annan neile tööriistad, mille abil nad saavad nii iseseisvalt kui ka teistega koos eesmärke saavutada. Muidugi on tähtis ka see, et õpetajal oleks sära silmis ja et ta armastaks oma tööd.
Tõnu: Minu töös on oluline anda edasi õppeainet (kehaline kasvatus) ja samal ajal juurutada õpilastesse eluks vajalikku hoiakut, et vaim ja füüsis käivad ikka käsikäes: elukestev liikumisharjumus aitab neil ka tulevikus olla heas füüsilises vormis, hoida oma tervist ja ennetada haigusi.
Anne-Ly: Kool peab aitama noorel inimesel kasvada mõtlevaks, analüüsivõimeliseks, sallivaks, õpihimuliseks ja oma juuri väärtustavaks maailmakodanikuks. Õpetamine on vastastikune protsess, kus väga oluline on õpilastest lugu pidada ning neile oma käitumise ja suhtumisega eeskuju näidata.

Kui kaua oled õpetajaametit pidanud ja kus koolis varem töötasid?
Kaidi: Olen tegutsenud õpetajana peaaegu seitse aastat ja töötanud kahes koolis: Tallinna Nõmme gümnaasiumis ja Tallinna ühisgümnaasiumis. Nõmmel alustasin õpetajana juba ülikooli neljandal kursusel. Seal sain esimest korda osa õpetajatöö muredest ja rõõmudest ning põlesin noore õpetajana mõne aastaga läbi.
Seejärel läksin iseend ja maailma avastama: reisisin kaks aastat Kagu-Aasia riikides, Austraalias, Uus-Meremaal ning Prantsuse Polüneesias. Eestisse naastes teadsin, et soovin uuesti õpetajana töötada: õpetasin Tallinna ühisgümnaasiumis kuni hetkeni, kui jäin lapsehoolduspuhkusele.
Tõnu: Olen olnud 1980. aastast kergejõustikutreener, 1991. aastast praeguse Tallinna Kristiine gümnaasiumi spordiringi treener ja viimased kümme aastat (kuni 2020. aasta kevadeni) ka sealse kooli kehalise kasvatuse õpetaja.
Anne-Ly: Olen töötanud vabatahtlikuna võõrkeelsete lastega, toetades neid meie kultuuriruumi sisseelamisel. Inimeseõpetuse õpetaja olen esimest aastat.
Kaire: Sel sügisel algas mul õpetajana 20. aasta. Varem töötasin Pelgulinna gümnaasiumis.

Kuidas on kohanemine kulgenud ja mis on Sind Audenteses rõõmustanud?
Tõnu: Olen hästi kohanenud, kuid elan ka veel praegu Audentese erakooli töösse sisse. Õpetajad ja muu personal on mu väga abivalmilt vastu võtnud ning ka õpilased on hästi sõbralikud.
Kaidi: Tänu toetavatele kolleegidele on kohanemine läinud üpris sujuvalt. Alguses oli uut infot väga palju, kuid päev-päevalt on hakanud kõik paika loksuma ning ma tunnen end järjest rahulikuma ja enesekindlamana.
Kuna olen esimese klassi õpetaja, rõõmustavad mind eelkõige laste siirad ja rõõmsad silmad. See energia ja ehedus, mis lastes on, suudab mind alati vaimustada ja üllatada.
Kaire: Olen siin väga hästi sisse elanud, kõik on läinud sujuvalt ja loomulikult. Mulle valmistab Audenteses rõõmu see, et tulen tööle hea tujuga, innukalt ja motiveeritult. Tunnen ennast siin hästi ja hoitult.
Anne-Ly: Toetavad ja sõbralikud kolleegid on kohanemise lihtsaks teinud. Senine lühikene aeg, mis on läinud meeletu kiirusega, on olnud põnev ja pakkunud väga palju uusi kogemusi. Olen iga kogemuse eest tänulik, sest õppimine on mulle alati olulisel kohal olnud. Õpetajana saan omakorda suunata laste intellektuaalset ja emotsionaalset arengut.

Mis on meie kooli puhul üllatanud?
Anne-Ly: Üllatun positiivses mõttes iga päev. Töötan lastega, kes rikastavad minu maailmapilti. Mulle meeldib see, kui palju toredaid mõtteid ja arutelusid võib pakkuda vaid üks ainetund.
Kaire: Õpilased on tavapärasest viisakamad ja suhtlemisaltimad. Erakordne on ka see, kuidas kolleegid ja juhtkonnaliikmed sind märkavad ning sinu käekäigu vastu huvi tunnevad.
Kaidi: Olen väga üllatunud, kui palju pannakse rõhku nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Õpetajatele ja õpilastele on tervise eest hoolitsemine tehtud väga lihtsaks. Audenteses olles kuulen igal sammul soovitust, et hoia ennast ja puhka. Sellist suhtumist pole ma varem näinud. Eriline on ka see, kui uhked on õpilased ja õpetajad Audentese erakooli kuulumise üle. Iga päev kuulen vähemalt üht õpilast ütlemas, kui väga talle meeldib siin koolis käia. See on tõeliselt tore!
Tõnu: Mulle on avaldanud muljet õpilaste soe vastuvõtt ja sõbralikkus, samuti kooli suurus ja ühtekuuluvustunne.

Audentese moto on „Tervis, tarkus, tasakaal“. Kuidas see koolielus välja paistab?
Anne-Ly: See juhtlause on inimeseõpetuse tundides läbiv teema, kuna järeltuleva põlvkonna oskus teha tervislikke, tarku ja tasakaalukaid valikuid on väga oluline.
Tõnu: Kooli motot on näha ka igapäevases koolielus: seda peegeldavad ühised ettevõtmised, tervislikud eluviisid ja oma kooli tunne.
Kaire: Siinne koolitoit on tervislik ja mitmekülgne. Olulisel kohal on liikumine ja värskes õhus viibimine (näiteks õuevahetund). Õpilased on tunnis motiveeritud õppima ja innukad saama uusi teadmisi. Kool pakub võimalusi nii sporditegemiseks kui ka teiste huvialade harrastamiseks: igaüks leiab endale midagi.
Kaidi: Audenteses on õpilastele ja õpetajatele loodud võimalused ennast arendada nii füüsiliselt, vaimselt kui ka hingeliselt. Kõik saavad ennast laadida ja tasakaalus hoida Audentese sporditreeningute ning ka vaimsete praktikate abil: paljud õpetajad osalevad teadveloleku kursusel ja õpilasi rahustavad tundides peetavad vaikuseminutid. Põnevat ja hingekosutavat tegevust pakuvad õpilaste huviringid ning koolivaheaegadel õpetajatele korraldatavad meisterdamise töötoad.

Millega tegeled vabal ajal?
Kaidi: Õpetajatöö kõrvalt olen ka elukestev õppija. Sel aastal realiseerisin oma suure unistuse, mida olen mõlgutanud juba üle kümne aasta: astusin holistika instituuti, et olla nii iseenda kui ka teistega paremas kontaktis. Õpetamisest ja õppimisest üle jääva aja pühendan peamiselt perele.
Anne-Ly: Väärtustan peret, seepärast veedan palju aega oma lastega. Vabal ajal, mis ülikooli ja töö kõrvalt jääb, loen ning püüan olla füüsiliselt aktiivne: käin jooksmas ja viibin ka muidu palju värskes õhus.
Tõnu: Tegelen spordi ja muude huvialadega.
Kaire: Käin trennis, loen raamatuid, veedan aega oma lastega ning fännan nende tegemisi ja huvialasid.

Jalus