fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Saage tuttavaks meie uute õpetajatega!

20.10.2016

opetajad_370x240_erakoolSellel õppeaastal alustas Audenteses tööd 17 uut õpetajat: 3 lastekoolis, 4 algkoolis, 3 põhikoolis ja spordigümnaasiumis, 2 e-gümnaasiumis ja 5 IB õppe üksuses. Uurisime mõnelt uustulnukalt, mida nad peavad oma töös oluliseks ja kuidas nad on sisse elanud.

Küsimustele vastasid

  • algkooli inglise keele õpetaja Riina Rosenfeld,
  • 1.c klassi juhataja Anu Vananurm,
  • muusikaõpetaja Sille Apri,
  • eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kerdi-Liis Kirs,
  • pikapäevarühma õpetaja Maive Talimaa,
  • e-gümnaasiumi füüsikaõpetaja Anna-Helena Saarso ning
  • tantsuõpetaja Liis Pokinen.

Mida pead õpetajatöös oluliseks?
Anu: Kõige tähtsam on töörõõm. Kui naeratan mina, siis naeratavad ka õpilased. Ühtlasi julgustan lapsi avanema ja arvamust avaldama isegi siis, kui see õpetaja või kaaslase omast erineb. Oluliseks pean ka inimlikku soojust ja head huumorit.
Riina: Olen õpilaste erinevusi üha enam hindama ja austama õppinud: pööran igas tunnis (kasvõi hetkeks) igale õpilasele eraldi tähelepanu. Tavapäraste pädevuste (professionaalsus, pühendumus, oskus distsipliini hoida jne) kõrval on tähtis see, et mulle endale mu töö meeldib. Õpilane saab sellest kohe aru.
Kerdi-Liis: Lähtun põhimõttest, et õpetaja on pigem suunaja. Oluline on ka empaatiavõime.
Sille: Tahan näha suurt pilti. Muusika on ainult üks vahend, mis võimaldab kasvatada õpilasest terviklikku ja õnnelikku inimest.
Liis: Tore on jõuda tundeni, et oled noore areneva inimese teekonnal oluline. Püüan õpilaste soove ja probleeme märgata ning nendega õigesti ümber käia. Loomulikult on tähtis tekitada huvi õpetatava aine vastu.

Kui kaua oled õpetajaametit pidanud ja kus koolis varem töötasid?
Maive: Olen õpetajana tegutsenud 40 aastat. Minu eelmised töökohad olid Tondi põhikool, Kristiine gümnaasium ja Pärnu Rääma põhikool.
Liis: Õpetajana olen töötanud ühe aasta Kanutiaia noortemajas ja Mõmmila perekeskuses.
Riina: Olen õpetajana tegutsenud 12 aastat. Enne töötasin Tallinna Lilleküla gümnaasiumis klassiõpetajana ning põhi- ja algkooli inglise keele õpetajana.
Anu: Mul on õpetajastaaži 13 aastat, tulin Audentesesse Saue gümnaasiumist.
Sille: Olen lastega töötanud kokku 10 aastat. Juhin enda laulustuudiot, kus osalevad 2–14-aastased lapsed, ja Keila muusikakoolis annan ettevalmistusklassidele rühmatundi.
Varem olen õpingute kõrvalt töötanud asendusõpetajana lasteaias ja Keila koolis. Audentes on minu esimene päris töökoht peale magistrikraadi omandamist.
Kerdi-Liis: Olen töötanud 6 aastat Ungaris Szegedi ülikoolis eesti keele ja kultuuri lektorina, ühe aasta 53. keskkoolis ning ühe aasta Tallinna tervishoiu kõrgkoolis.

Kuidas kohanemine Audenteses on kulgenud?
Anu: Tunnen ennast siin koduselt: olen jõudnud õigesse kohta.
Sille: Audenteses kohanemine on olnud lihtne, sest tunnen suurt kolleegide tuge.
Kerdi-Liis: Olen tänulik kolleegidele, kes on aidanud mul kooli sisse elada: alati saan kiiret abi mentorilt, teistelt õpetajatelt ja kooli psühholoogilt. Raskusi on valmistanud vahel see, et ikka ja jälle pean klassis meelde tuletama, et õpetaja on n-ö mängujuht. Loomulikult annan endale aru, et kohanemine võtab omajagu aega.
Liis: Kuigi töötan suures majas enamasti teistest eraldi, ei tunne ma end eraldatuna. Audentese õhkkond on täpselt selline, kuhu uuel inimesel on õnn siseneda.
Anna-Helena: Kindlasti vajab veel harjumist vähene kokkupuude õpilastega. Samas aitab virtuaalne õppekeskkond suunata fookust kõige olulisemale ning paneb õpetaja leidma loovaid lahendusi, kuidas kaugjuhtimisel oma õppeaine selgeks ja huvitavaks teha.
Riina: Kohanemine on läinud kergelt, kuna töö on tuttav ja meeldib mulle. Olen saanud kõik töövahendid, mida töös vajan. Kolleegide abiga olen mured kiiresti lahendanud. Mind on palju aidanud mentor Age.

Mis valmistab rõõmu?
Anna-Helena: Hindan väga, et e-gümnaasium on paindlik: õpilane võib kursusi läbida mistahes nädalapäeval ja kellaajal ning õpetajad saavad õpetamise kõrvalt tegutseda ka muudel aladel. Mitmekesine tööelu aitab mul e-kursuste sisu teiste elualadega paremini siduda ja füüsikaõppesse igapäevaseid elemente tuua.
Sille: Õpilased on andekad. Neil on väga hea koordinatsioon ja rütmitaju ning me saame tunnis teha järjest keerukamaid rütmimänge. Mõnikord jääb mulje, et töötan muusikakallakuga koolis.
Riina: Tunnen rõõmu oma klassiruumist. Mul on toredad õpilased, kes mulle juba kaugelt „Hello!“ hüüavad ja mind vahetunni ajal kallistamas käivad. Mul on toetavad töökaaslased. Meeldib ka see, et Audenteses on õuevahetunnid: lapsed saavad koolipäeva keskel veidi värsket õhku hingata ja end liigutada.
Anu: Rõõmu valmistavad väike ja vaikne koolimaja, sõbralikud ja humoorikad kolleegid, vähem tunde kui vanas koolis, uus koolitee ja uued inimesed.
Kerdi-Liis: Heameelt teeb õpilaste aktiivsus ja nutikus ning kooli efektiivne tugivõrgustik, kuhu kuuluvad aineõpetajad, klassijuhataja, lapsevanem ja psühholoog.
Maive: Lapsed tunnevad ennast kindlalt ja on õnnelikud. Seda on hea näha.
Liis: Rõõm on tõdeda, et lastel on tunnis põnev ja nad on tunni teemaga kaasas.

Millega on meie õpilased silma paistnud või üllatanud?
Kerdi-Liis: Vastupidiselt üldisele arvamusele, et tänapäeva noored ei loe, loevad näiteks Audentese 5. ja 6. klassi õpilased hea meelega. Kirjanduse tunnis on valinud nii mõnigi endale vabatahtlikuks lugemiseks mitmesajaleheküljelise raamatu.
Anu: Mind kui täiesti uut õpetajat teretavad isegi need lapsed, keda ma ei õpeta.
Sille: Suur üllatus on õpilaste sõnakuulelikkus. Mõni laps kipub ikka ülemeelikuks minema, aga kui õpetajana otsusekindlalt ja rahulikult midagi ütlen, siis tunnen, et mind kuulatakse. Lisaks sellele on õpilased sõbralikud.
Liis: Õpilased on väga avatud. Kuigi enamiku tunnist tegeleme liikumisega, on just vestlusringides huvitav kuulata laste mõtteid.

Jalus