fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Saame tuttavaks Signe Sireliga

20.10.2023

Augustis alustas meie erakoolis tööd Signe Sirel. Ta on HEV-koordinaator ja õppenõustaja ning ühtlasi vanema kooliosa õppejuht, kes vastutab 5.–9. klassi õppe- ja kasvatustöö kavandamise, korraldamise ja juhtimise eest ning lahendab suures koolimajas põhikooliga seotud igapäevaseid küsimusi.

Selleks et Signega lähemalt tuttavaks saada, vestlesime temaga tööst, vabast ajast ja väärtushinnangutest.

Palun räägi veidi sellest, mis Sind Audentese erakooli tõi.

Töötasin alates 2006. aastast lasteaed-põhikooli direktorina ning kaks aastat tegutsesin selle töö kõrvalt ka erikooli direktori kohusetäitjana.

Just enne koroonaaega mõtlesin töökoha vahetusele. Aga tookord jäigi see vaid mõtteks, sest raskel ajal ei tundunud sobiv oma meeskonda maha jätta.

Sel kevadel otsustasin, et nüüd on õige aeg uuteks väljakutseteks käes. Töökuulutusi sirvides jäid silma Audentese erakooli ametikohad. Juba esimesel siinsel kokkusaamisel tundsin, et olen õiges paigas: inimesed olid avatud ja toetavad, meie mõtted ja väärtused ühtisid.

Millised olukorrad Sind koolis töötades innustavad?

Mul on hea meel, et olen teinud ja teen endiselt tööd, mis mulle meeldib ning mida armastan. Tore on näha, kuidas õppimine on kujunenud vastastikuseks protsessiks: kõik õpivad. Mind motiveerivad tegutsema nii laste uudishimu ja avatus, kolleegide toetus ja koostöövalmidus kui ka põnevad ettevõtmised, sest koolis on kogu aeg midagi teoksil ning elu käib.

Kuigi koroonaaeg oli väga keeruline, jättis see, kuidas inimesed niisugusel ebakindlal ajal kohanesid ning raskest olukorrast tugevamana välja tulid, uskumatult hea tunde. Julgen väita, et koroonaajal hüppas meie digitiiger kõige kõrgemale ja kaugemale. Kuigi kombineeritud õpe võib olla õpetajale väljakutse, on sellest õppevormist saanud meie igapäevase koolitöö osa.

Kuidas soovid Audentese erakooli ellu panustada?

Esiteks tahan nii õpetaja, õpilase kui ka lapsevanema jaoks tugeva taustajõuna olemas olla.

Kuna õpetaja teeb koolis põhitöö, toimugu see tegevus siis klassiruumis, muuseumis, metsas või mõnes muus kohas, peab tema olema oma taustajõududes kohe eriti kindel. Ilmselt suudab õpetaja (kes enamasti on loomult kohusetundlik ja tahab olla eksimatu) sel juhul tegutseda natuke muretuma meelega, mis toob kogu koolipäeva rohkem kergust.

Õpilast toetades lähtun teadmisest, et igal inimesel on erilisi andeid, oskusi ja võimeid, mida kasutades saab ta ühiskonnas oma rolli täita. Laps peaks juba maast madalast olema enda erilistest oskustest ja võimetest teadlik, et ta saaks vajalikul hetkel neid jõulisemalt rakendada ning võiks iseendasse uskuda.

Ideid, mida sooviksin koolitöös rakendada, on rohkelt. Praegu on meil käsil näiteks õppekava uuendamine, mis annab võimalust muutusteks. Kuna aga õppekava kujuneb koostöös, ei saa ma seda teemat siin rohkem avada.

Kas on mõni põhimõte, mida Sa elus järgid?

Pean oluliseks heasoovlikkust ja mõistmist, samuti otsekohesust ning ausat ja avatud suhtlemist.

Ühtlasi olen endale ja oma varasematele kolleegidele meelde tuletanud, et mitte miski ei ole enesestmõistetav. Seega püüan aeg-ajalt mõelda kõigele sellele, mille eest olen tänulik.

Millised on Sinu hobid ja koolivälised huvid?

Mulle meeldib olla koos pere ja sõpradega. Käin hea meelega teatris ja kontsertidel ning tänu koerale veedan palju aega looduses.

Kevad ja suvi mööduvad mul aga suurel määral aias ning metsas tegutsedes. Aiatöid tehes tõmban ikka paralleeli koolitööga: hoolitsust ja tähelepanu vajavad kõik, olenemata oma kasvust või hakkamasaamisest.

Ja et ikka tasakaalus püsida, mahutan nädalasse ka mõne sportlikuma tegevuse. Regulaarselt harrastan sulgpalli.

Mida soovid öelda lapsevanemale ja õpilasele?

Kõige aluseks on koostöö ja head suhted. Me ei pruugi alati olla ühel meelel, kuid läbirääkimiste tulemusena mõistame üksteist paremini ja nii on kergem edasi minna.

Suures plaanis on kooli ja kodu ootused sarnased: soovime, et lapsel läheks hästi ning et tema koolitee kulgeks võimalikult sirgelt ja ilma suuremate juhtumiteta. Samas on kõik, mis meile elus ette tuleb, kasulikuks õppetunniks. Ma ei kutsu üles tahtlikult vigu tegema, kuid on hea teada, et ka eksimine on lubatud.

Kuna näen, kui hõivatud on lapsed, ja usun, et sama hõivatud on ka lapsevanemad, annan lõpetuseks soovituse igale perele: leidke üksteise jaoks aega ning lähtuge koos tegutsedes õigetest väärtustest, püüeldes tarkuse, tervise ja tasakaalu poole.

Jalus