fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

See kooliaasta oli projektõppe rohke

09.06.2020

Projektõppes saab osaleda kogu klass ning selle õppevormi eesmärk on luua olukord, kus õpilased omandavad õppekavaga sätestatud teadmisi ja oskusi aktiivselt ning motiveeritult.

Projektõpe annab õpetajale rohkem vabadust käsitleda päevakajalisi teemasid ning seejuures on võimalik pidada täpsemalt silmas õpilaste huvisid, lõimida õppeaineid ning siduda õpitavat igapäevaeluga.

Rühmas tegutsedes õpitakse tegema koostööd ja lahendama elulisi probleeme, kasutades eri ainetes saadud faktiteadmisi. Projektõpe arendab ka kriitilist mõtlemist, ettevõtlikkust ja loovust. Tähtsal kohal on laste iseseisev tegutsemine: õppija on aktiivne osaleja ja õpetajal on juhendaja roll. Projektõpe keskendub ühele kindlale küsimusele või probleemile, millele leitakse lahendus uurimise käigus.

Mitu vahvat projekti kestsid meie koolis terve õppeaasta, need olid lugemisprojektid „Lugemisisu“ ja „Loeme ennast loomaaeda“. Neist viimase puhul luges 2.b klass 24 344 loomajuttude lehekülge (1.–4. klassi õpilaste eesmärk oli seejuures 10 000 lehekülge).

Projekti „Tere, kevad!“ raames korraldatud viktoriini võitsid meie kooli 1.c ja 2.b klass. 1.–3. klassid osalesid ka projektides „Matetalgud“, „Jänku-Juta“ ja „Kübernõel“. 1.a, 2.a ja 2.b klass võtsid osa veel projektidest „Siil“ ja „Pingviin“, kus olid lõimitud eri õppeained. 1.a klassi projekt „Eesti sünnipäev“ hõlmas eesti keele tundmist, nutivahendi kasutamist ja käelist tegevust.

Aprillikuus toimus 3.–5. klassidele Tartu Ülikooli teaduskooli veebipõhine matemaatikavõistlus „Kaval-Ants“, mis peeti kolmes voorus. Igas voorus anti õpilastele lahendada kümme ülesannet. Paremusjärjestus loodi kõigi voorude kokkuvõtte põhjal. Meie kooli 3.a klassi õpilane Marius Luumann saavutas maksimumpunktidega suurepärase tulemuse.

Osa 3.a klassi õpilasi leidis koolitööde kõrvalt aega ja soovi osaleda Taani Kultuuri Instituudi kunstikonkursil „Paberlõiked“. Tegemist oli kunstilist eneseväljendusoskust pakkuva loovtöökonkursiga, kus joonistuse, maali, kollaaži, animafilmi või paberlõiketehnika abil tuli edasi anda ühe Hans Christian Anderseni muinasjutu tõlgendus.

Kõik matemaatikahuvilised said oma teadmised ja oskused proovile panna maailma populaarseimal matemaatikavõistlusel „Känguru“, mille eesmärk on mänguliste ülesannete kaudu matemaatikat populariseerida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et oli suur projektõppe aasta, kus mitme klassi õpilased osalesid väga innukalt.

Jalus