fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUM

Selgunud on treenerid, kes alustavad või jätkavad 2023/2024. õppeaastast tööd Audentese spordigümnaasiumis

03.02.2023

Vastavalt 1. septembrist 2020 kehtiva riigihankelepingu kohaselt valitakse Audentese spordigümnaasiumi treenerid kolmeks õppeaastaks. Riigihankelepingu tingimustest lähtuvalt kuulutasid Audentese spordigümnaasium ja spordialaliidud välja konkursi teatud spordialade treenerite leidmiseks õppeaastateks 2023–2026.

Konkursid kuulutati välja tüdrukute ja poiste korvpalli, tüdrukute võrkpalli, ujumise, murdmaasuusatamise, mäesuusatamise ning kahevõistluse ja suusahüppe aladel.

Kõikide kandidaatidega viis hindamiskomisjon läbi personaalsed vestlused, hindas iga kandidaadi arengupotentsiaali ja tugevusi käesoleva konkursi lõppeesmärki silmas pidades. Treenerite valikul lähtus komisjon spordiala arengu visioonist, Audentese rollist selles arengus ja iga kandidaadi individuaalsetest tugevustest ning parimast sobivusest kahese karjääri keskkonda. Komisjon langetas otsuse nende kandidaatide kasuks, kellega nägemused enim ühtisid.

Vastavalt komisjoni otsusele osutusid valituks järgmised treenerid:

  • poiste korvpallitreenerid – Aivar Kuusmaa (peatreener) ja Martin Rausberg (abitreener);
  • tüdrukute võrkpallitreener – Marko Mett;
  • ujumistreener – Peter Mankoč;
  • murdmaasuusatamise treenerid – Kalju Ojaste ja Margus Uibo;
  • mäesuusatamise treener – Kaarel Grünberg.

Hetkel on käimas konkurss kahevõistluse ja suusahüppetreeneri ametikohale.

Uuest õppeaastast ei jätka tüdrukute korvpallitreenerina Marko Parkonen ning uus konkurss tüdrukute korvpallitreeneri ametikohale kuulutatakse välja lähiajal.

Tüdrukute võrkpallitreener Andrei Ojamets konkursil ei osalenud ning uuest õppeaastast võtab temalt teatepulga üle Marko Mett.

Teiste alade treeneritena jätkavad praegused spordigümnaasiumi treenerid.

Jalus