fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Siiri Saviir: „Rõõm on näha õpilase rahulolu ja kergendustunnet“

04.04.2022

Audentese koolipsühholoog Siiri Saviir peab enda kõige tähtsamaks ülesandeks teha lapse mure korral tema hääl kuuldavaks ning seejuures lähtuda lapse huvidest ja heaolust ning toetada ja nõustada teda ümbritsevaid täiskasvanuid. Uurisime Siirilt tema tööülesannete kohta lähemalt ning rääkisime ka sellest, millal tasub lapsel ja vanemal psühholoogi poole pöörduda.

Mida psühholoogitöö Sulle pakub?
Olen tänulik, et saan õppida tundma erinevaid inimesi ja nende elukogemusi. See rikastab minu maailmapilti ning aitab ennast ja teisi paremini mõista. Eriline rõõm on see, kui inimesed mind usaldavad. Aus ja avatud suhtlus aitab mu tööle kaasa ning on muudatuste tegemise alus.
Rõõm on näha õpilase rahulolu ja kergendustunnet, kui mõni segadust tekitav olukord on selginemas või leidnud lahenduse.

Kuidas näeb välja Sinu igapäevane töö?
Minu töö hõlmab erilaadseid tegevusi ja on vaheldusrikas. Planeeritud kohtumiste kõrval pean koolis töötades arvestama ka ootamatute olukordadega, mis päeva jooksul võivad tekkida.
Õpilase toetamiseks on tihti vaja nõustada hoopis täiskasvanuid, kellega ta kokku puutub. Lapsevanemate, õpetajate ja teiste koolitöötajatega info vahetamine ning ühistöö on äärmiselt olulised. Koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega korraldan ka teematunde ning vestlusringe.
Igal aastal osalen koolivalmiduse hindamisel. Vestluste käigus teen esmatutvust Audenteses õppima hakkavate laste ja nende peredega. Esimeses klassis võivad lapsed vajada toetust kohanemisel, kuna nad tulevad erinevatest lasteaedadest ja kodudest.
Koolis töötades näen aina rohkem, kui vajalik on kaasata lapse murede lahendamisse pere. Kodune emotsionaalne kliima ja pere tugi mängivad lapse heaolu loomisel suurt rolli. Seepärast olen täiendanud end pereteraapia valdkonnas ja teen nüüd koolis ka pereterapeudi tööd.

Oled Audenteses töötanud veel lühikest aega, tänu sellele on Sul pilk värske. Mille poolest on meie kool eriline?
Kogu komplekt on eriline: õpilastele on loodud igakülgsed võimalused nii füüsilise kui ka vaimse poole arendamiseks. Audenteses väärtustatakse kooli ja kodu koostööd, mille eesmärk on toetada ning suunata iga lapse arenguteed.
Koolis tegutsevad tugispetsialistid (koolipsühholoogid, eripedagoog, õpiabi õpetaja, õppenõustaja ja HEV-koordinaator), kes individuaalselt ning meeskonnana on valmis tuge vajavaid lapsi toetama. See tiim märkab õpilaste erivajadusi, nõustab lapsevanemaid ja aitab õpetajatel kujundada sobivat õpikeskkonda.
Audenteses tegutseb ka nõustamis- ja teraapiakeskus. Sealt on võimalik leida sobiv teraapia, mis toetab lapse või kogu pere toimetulekut veelgi enam.
Õpilane saab terve koolipäeva sisustada ühel territooriumil. 1.–4. klassi lapsed võivad osaleda pikapäevarühmas. See on mõistlik lahendus näiteks juhul, kui lapsel on vaja teha pärast tunde aega parajaks, et minna treeningule või huviringi. Pikapäevarühmas saab õpilane teha ka koduseid töid, et õhtune aeg jääks perega koos olemiseks.
Enda jaoks pean tähtsaks, et minu ümber on hoolivad ja toetavad kolleegid.

Milliseid nõuandeid annaksid lapsevanemale?
Kriisid ja ühiskonnas toimuv puudutavad ühel või teisel viisil meid kõiki. Pingete kuhjumisel ärevus kasvab ja peegeldub tahes-tahtmata ka perekonnas.
Turvalised peresuhted on alus, millele toetudes saab laps areneda ja elu väljakutsetega toime tulla. Usaldusväärne, lähedane ja avatud suhe vanematega kasvatab lapse heaolu ning aitab tal iseseisvuda ja vastutusvõimet arendada. Oma suhtlusoskusi lihvides ja kontakti loomiseks teadlikult aega võttes saab vanem suhet lapsega tugevdada.
Lapsele on tähtis, et vanemad tunneksid tema tegemiste ja kogemuste vastu huvi ning oleksid nendega kursis. Ühtviisi oluline on seejuures nii koolis kui väljaspool kooli toimuv. Last tuleb näha ja kuulata sellisel viisil, et ta tajuks enda märkamist ning mõistmist.
Lapsevanem on lapsele ka eeskuju, kelle arvamus on kaalukas. Näiteks ühistegevuste kaudu õpib laps väärtustama sama, mida väärtustab täiskasvanu. Peale selle kannab ühiselt veedetud aeg sõnumit, et pereliikmed on üksteisele olulised.

Millal tasub pöörduda psühholoogi poole?
Kui juba tekib mõte, et võiks psühholoogiga nõu pidada, siis ongi selle sammu astumiseks õige aeg.
Psühholoogiga tasub kindlasti ühendust võtta näiteks siis, kui

  • märkate lapse juures tavapärasest erinevat käitumist, näiteks kui hinded langevad, laps väldib sõpru või ei taha kooli minna;
  • lapsel on keeruline kohaneda elumuutustega, näiteks kolimise, leina või uue pereliikme lisandumisega;
  • muretsete lapse meeleolu, käitumise ja hakkamasaamise pärast;
  • olete proovinud muret tekitavat olukorda lahendada, kuid see pole õnnestunud.

Kuidas Sa enda vaimset tervist toetad ehk millega tegeled vabal ajal?
Enamiku vabast ajast olen koos oma lähedastega ja naudin ilusat Eestimaa loodust. Mulle meeldib areneda ja uusi teadmisi saada, seega loen ka vabal ajal erialast kirjandust, kuulan podcast’e ja vaatan filme.

Jalus