fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

AUDENTES

Soovitused seoses COVID-19 haiguse levikuga

28.02.2020

Head lapsevanemad!

Koolivaheaeg on kohe läbi saamas. Mitmed pered on koolivaheaja veetnud Eestist ära olles ja ei saa välistada, et reisil on olnud kokkupuude inimestega ka nendest piirkondadest, kus on nüüdseks tuvastatud koroonaviirusesse haigestunuid (Hiina, Põhja-Itaalia (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea, Iraan jt). Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt. Veebilehe alajaotuses „Kuidas end kaitsta“ on välja toodud ka üldised soovitused, kuidas ennast ja teisi haiguste perioodil paremini kaitsta.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti poolt on koolidele tehtud palve teavitada olukorrast lapsevanemaid ning kõigil peredel, kes käisid puhkamas ülalmainitud riikides ja regioonides, palutakse võimalusel viibida 14 päeva kodus ja jälgida tähelepanelikult tervislikku seisundit. Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.

Kindlasti ei tohi last kooli saata juhul kui mõnel pereliikmel on ilmnenud haigusele iseloomulikud tunnused (köha, nohu, palavik, nõrkus jms) ja sellisel juhul palume viivitamatult pöörduda oma perearsti poole. Kui see on raskendatud, siis soovitame helistada perearsti nõuandeliinile 1220.

Lapsevanematel, kelle laps jääb koju, palume teavitada sellest koheselt kooli. Erinevaid iseseisva õppe ja e-õppe meetodeid kasutades on koostöös kooliga võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutusi juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning kool hindab koos kooli tervishoiutöötajaga ja koolipidajaga, kas olukord koolis vajab operatiivset sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45. Praeguste hinnangute kohaselt ei nõua olukord täna veel erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades grippi haigestumise hooajalist tõusu, palutakse koolidel siiski pöörata täiendavat tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele. Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. Soovitustega saab tutvuda siin.

Kooli juhtkond jälgib operatiivselt olukorda ja tegutseme vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Hetkel kutsume kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes. Vastavalt vajadusele edastame kooli poolt täiendavat infot ja küsimuste korral võib pöörduda [email protected].

Jalus