fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOL

Soovitusi lapse õige pliiatsihoiu kujundamiseks

14.09.2023

Korrektne pliiatsi hoidmine on kirjutama ja joonistama õppimisel oluline eeldus. Kui laps hoiab pliiatsit õiges ja mugavas asendis, siis tema käsi ei väsi nii kiiresti. Sujuvaid, vähest pingutust nõudvaid sõrme- ja käeliigutusi sooritades muutub laps ühel hetkel nii kirjutamises kui ka joonistamises osavaks ning kiireks.

Alustage maast madalast

Käeline ehk peenmotoorika areng algab imikueas ja on kõige kiirem esimestel eluaastatel. Selleks ajaks, kui laps alustab kooliteed, on ta enamiku peenmotoorika oskustest juba omandanud. Seetõttu on oluline, et laps saaks eelkoolieas palju katsetada erinevaid käelisi tegevusi (voolimine, rebimine, voltimine, lõikamine, maalimine, värvimine), mis toetavad tema peenmotoorika arengut.

Kui laps hakkab joonistamise ja kirjutamise vastu huvi tundma, siis näidake ning õpetage talle kohe, kuidas pliiatsit õigesti käes hoida. Hiljem on vale pliiatsihoidu muuta raske või peaaegu võimatu.

Hankige head töövahendid ja looge sobiv keskkond

Selleks et laps leiaks kirjutusvahendi hoidmisel hõlpsalt õige asendi,

  • andke talle piisavalt pikk ja paks, läbilõikelt kolmnurkne pliiats või
  • asetage peenikese kirjutusvahendi peale spetsiaalne plasttugi, mis suunab pliiatsit õigesti hoidma.

Ka istumisasend peab olema korrektne: laps istub sirgelt ja tema jalad toetuvad maha, mitte ei ripu õhus. Seega peavad tool ja laud olema õiges suuruses. Kui neid ei ole võimalik valida või reguleerida, siis asetage lapse jalgade alla kõrgendus, kuhu ta saab jalad toetada.

Hoolitsege ka selle eest, et laud oleks piisavalt ja õigesti valgustatud.

Õpetage selgeks kogu võttestik

Korrektse pliiatsihaarde puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • nimetissõrm ja pöial hoiavad pliiatsit kohast, mis jääb kirjutusvahendi alumisest tipust 2,5–3,5 cm kaugusele (võite selle punkti pliiatsile märkida);
  • pliiats toetub keskmisele sõrmele;
  • neljas ja viies sõrm on kergelt peopessa painutatud;
  • käsi toetub lauale ning
  • pliiatsi ülemine ots on suunaga õla poole.

Jälgige, et kirjutusvahend ei varjaks kirjutatavat teksti ja laps ei avaldaks pliiatsile ülemäärast survet. Juhul kui paberi teisele poolele tekib tugeva surve tõttu n-ö muster või sinna tulevad lausa augud, siis suunake last survet alandama, näiteks andke talle jämedam pliiats, et koormus sõrmeliigestele väheneks.

Varuge kannatlikkust ja tunnustavaid sõnu

Korrektse pliiatsihoiu omandamine võtab aega, toimub igal lapsel omas tempos ning vajab järjepidevat harjutamist ja juhendamist. Seega olge vanemana kannatlik, aga järjekindel: õige pliiatsihaarde õppimine on pingutust väärt, sest laps kasutab seda oskust ju terve elu.

Andke lapsele positiivset tagasisidet ja tunnustage teda edusammude eest pliiatsihoiu kujundamisel. See innustab last edasi harjutama.

Ja mis veel oluline: näidake lapsevanemana eeskuju ja hoidke ka ise pliiatsit õigesti.

Jalus