fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Soovitusi vasakukäelise lapse vanemale

13.12.2022

Enamik inimesi on paremakäelised, aga umbes kümnendik kirjutab ja toimetab vasaku käega. Selgeid ja üheseid põhjendusi ei oska teadus veel anda, küll aga ollakse veendunud, et vasakukäelisuse tekkel on sünnipärased eeldused, aga seda mõjutavad ka keskkond ja tervis (sünnitraumad).

Käelisus kujuneb üsna varakult

See, kas laps hakkab kasutama põhikäena paremat või vasakut kätt, selgub teise eluaasta lõpuks. Kõige paremini võib käe-eelistust märgata lapse igapäevategevustes, näiteks siis, kui ta hoiab käes lusikat, paneb kokku puslet või mängib palli.

On lapsi, kes kohe eelistavad üht kätt teisele, aga samuti on neid, kes kasutavad alguses vasakut ja paremat kätt võrdselt. Kui laps kasutab mõlemat kätt või eelistab pigem vasakut kätt, siis võib paluda tal kasutada paremat kätt ja anda aega eelistuse väljakujunemiseks. Kui aga kolmandaks eluaastaks eelistab laps selgelt vasakut kätt, siis on ta vasakukäeline ning edaspidi saavad kodu ja õppeasutused last tema käelistes tegevustes ja arengus õigesti toetada.

Ruumimõisted vajavad tähelepanu

Vasakukäeliste murekohaks on ruumitaju väljendavate mõistete omandamine. Näiteks on neil keeruline vahet teha vasakul ja paremal poolel. See võib saada komistuskiviks kirjutama ja lugema õppimisel ning matemaatiliste oskuste omandamisel. Mõni keeruline olukord võib vasakukäelisel tekkida ka näiteks teiste lastega palli mängides ning mängukaarte ja -nuppe ulatades või liigutades.

Lapsevanemana saate enda vasakukäelist last aidata, kui lahendate temaga vastavaid ülesandeid.

Paluge lapsel näiteks

 • leida pildilt pall, mis on üleval/all;
 • leida pildilt karu, mis on paremal/vasakul;
 • leida pildilt auto, mis on nurgas/servas;
 • tõmmata joon vasakult paremale / ülevalt alla;
 • tõmmata joon ülevalt vasakust nurgast alla paremasse nurka;
 • ulatada pliiats parema/vasaku käega.

Nii harjutades õpib laps need mõisted selgeks.

Ärge tehke vasakukäelisusest suurt numbrit

Oluline on lapsele selgitada, et inimesed on erinevad: ühed tegutsevad osavamalt vasaku käega ja teised jälle parema käega. Kindlasti aga ei ole vaja tõmmata vasakukäelisusele liigset tähelepanu, sest see võib tekitada lapses ebamugavustunnet.

Lugema õppimine on pisut erinev

Vasakukäeline laps võib lugema õppimisel teistest erineda seetõttu, et ta hakkab sõnu kokku veerima lõpust alates. Siin aitab rahulik ja järjepidev suunamine, et laps loeks vasakult paremale.

Tehke koostööd kooliga

Selleks et pinginaabrid ei hakkaks kirjutades teist tahtmatult müksama, võiks vasakukäeline laps istuda laua taga teise vasakukäelise lapse kõrval või paremakäelisest lapsest vasakul.

Valgus peaks vasakukäelise töölauale langema paremalt või eest.

Harjutage last õigete töövõtetega

Selleks et õppimine sujuks ja vasakukäeline laps tunneks ennast kirjutades hästi, peaksid alljärgnevad tingimused olema täidetud.

 • Laps istub sirgelt ja tema käsivars on lõtv.
 • Parema käe küünarnukk on veidi üle laua esiserva ja hoiab vihikut.
 • Vasak käsi liigub vabalt mööda vihikus olevat vertikaaljoont üles ja alla.
 • Vihik on nihutatud kergelt vasakule ja asetseb laual 30-kraadise kaldega paremale.
 • Kirjutusvahend toetub pöidla ja kergelt kõverdunud nimetissõrme vahele, keskmine sõrm toetab pliiatsit alt.
 • Kirjutusvahend on pikk ja laps hoiab seda kohast, mis jääb alumisest tipust 2,5–3,5 cm kaugusele (selle punkti saab pliiatsile märkida).
 • Laps hoiab kirjutusvahendit nii, et see ei takistaks kirjutatava teksti nägemist.

Tähti kirjutades tasub järgida paremakäelisi

Võib juhtuda, et vasakukäeline laps alustab tähe kirjutamist n-ö tagumisest otsast. See sunnib teda aga kirjutamist katkestama sagedamini, kui see tegelikult vajalik oleks.

Seetõttu on väga tähtis, et laps järgiks tähti kirjutama õppides tavapäraseid ehk nn paremakäeliste liigutusi. See lihtsustab tähtede kirjutamist ja hiljem ka seotud kirjaga kirjutamist, ühtlasi on see toeks kirjatehnika väljakujunemisel.

Kui laps on juba mittekorrektse tähtede kirjutamise selgeks õppinud, siis on seda hiljem väga raske või peaaegu võimatu muuta.

Leidke poest üles vasakukäeliste töövahendid

Kuigi enamik koolitarbeid sobivad kõigile, olenemata nende käelisusest, leidub siiski tooteid, mis vasakukäelise elu tunduvalt lihtsustavad. Poodides on saadaval vasakukäelistele valmistatud käärid, joonlauad, pliiatsiteritajad, L-tähega (left) märgistatud pliiatsid ning kiiremini kuivava tindiga tindipliiatsid, mida kasutades ei määri vasakukäeline laps käsi ega aja kirjutatud sõnu laiali.

Need tunduvad tühised esemed, aga mõtlete kindlasti ümber, kui proovite paremakäelisena lõigata kääridega, mis on valmistatud just vasakukäelistele.

Jalus