fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUMI UUDISKIRI

Tänavused uurimistööd said kaitstud

02.06.2023

Sel aastal kaitses spordigümnaasiumi Tallinna üksuses uurimistööd 46 õpilast. Nagu juba tavaks on saanud, puudutas suur osa töödest sporti, tervist, toitumist ja und. Paljud tööd olid teoreetilised, kuid rõõmustavalt palju oli ka praktilise suunaga töid: näiteks tehti lühifilm, valmistati klaviatuur ja ehitati käsipallivärav.

Uurimistöö protsess kestab terve aasta ja on alati üsna sarnane. Kui esimesel kollokviumil kõlab paljude esinejate hääl ebalevalt, siis teekonna lõpuks saavutavad kõik enesekindluse ja koguvad avalikuks esinemiseks vajalikke oskusi. Nii mõnigi õpilane, kes muidu esineb tagasihoidlikult, säras enda töö kaitsmisel ja üllatas meeldivalt nii ennast kui ka kõiki kuulajaid. Õpilased olid kaitsmiseks hästi valmistunud ja nende esitlusi oli põnev kuulata.

Palusime siinses uudiskirjas mõnel autoril jagada uurimistööga seotud muljeid. Põnevaid töid leidus muidugi palju enam, kui siia ülevaatesse mahub. Alates septembrikuust saavad huvilised kõigi uurimistöödega tutvuda meie veebiraamatukogu vahendusel.

Statistika tähtsus sportlike tulemuste parandamiseks golfi näitel
Ralf Johan Kivi, 11.c klass

Töö teema valisin isiklikust huvist lähtudes: olen golfi mänginud kaheksa aastat ja saavutanud selles häid tulemusi nii Eesti-sisestel kui ka rahvusvahelistel võistlustel. Otsin pidevalt uusi teadmisi, mida praktiseerides saaksin mängusooritust parandada, ning soovin inspireerida teisi sama tegema.

Töö esimeses osas andsin ülevaate golfimängu olemusest ja põhiterminitest ning teises osas kirjeldasin golfistatistika spetsiifikat ja selgitasin, miks on oluline mängutulemusi regulaarselt üles märkida.

Uurimistöö kolmas osa hõlmas uuringut, mille viisin läbi Eesti golfimängijate seas. Soovisin välja selgitada, kas edukamad mängijad analüüsivad oma mängustatistikat teistest rohkem. Ühtlasi uurisin, milliseid andmeanalüüsi äppe ja platvorme Eesti golfimängijad enim kasutavad.

Teeb rõõmu, et töö pakkus paljudele huvi ja ma sain kaasõppuritelt rohkelt positiivset tagasisidet.

Golfipalli ajalugu.
Allikas: Saare Golfi esitlus (2014)

Mehaanilise klaviatuuri valmistamine
Anett Moor, 11. d klass

Valisin sellise uurimistöö teema, kuna mul oli huvi klaviatuuride vastu. 8. klassi loovtööna valmistasin lauaarvuti ning klaviatuuri valmistamine oli sellele tööle loomulik jätk. Ühtlasi vajas minu igapäevases kasutuses olev klaviatuur väljavahetamist.

Töö teoreetilises osas rääkisin klaviatuuride ajaloost, võrdlesin tavalisi ja mehaanilisi klaviatuure ning andsin ülevaate igast klaviatuuri komponendist.

Töö praktiline osa hõlmas klaviatuuri komplekteerimist ja monteerimist. Tegin palju eeltööd: uurisin, kuidas klaviatuurid töötavad, millistest osadest koosneb üks mehaaniline klaviatuur, millised osad omavahel sobivad ja kuidas valitud osadest klaviatuuri kokku panna. Tänu põhjalikule eeltööle leidsin sobivad komponendid ja edasi läks kõik sujuvalt.

Sain uurimistööd tehes palju uusi kogemusi ja jäin valminud klaviatuuriga rahule. Kindlasti valmistan endale ka järgmised klaviatuurid ise.

Valminud klaviatuur.
Autori fotod

Külmaravi kui abivahend spordis
Mati Juus ja Tristan Täht, 11.c klass

Kuna võrkpalluritena kasutame külmaravi ise palju, siis leidsime, et see on uurimistööks hea teema.

Töö esimeses pooles oli juttu viiest külmaravi viisist: jäävann, jäädušš, Game Ready külmakompressioon, jääpakk ja krüoteraapia. Käsitlesime ka tänapäevase külmaravi negatiivseid külgi.

Töö teine pool hõlmas küsitlust: uurisime spordigümnaasiumi õpilastelt, kui palju nad külmaravi kasutavad, kas seda on neile soovitatud, kas külmaravi on aidanud jne.

Paljud paaristöö tegijad olid paarilistega hädas, aga meil sujus koostöö ideaalselt. Hea paarilise leidmisel soovitame kindlasti uurimistööd teha kahekesi. Meile tundus see palju lihtsam kui üksinda tegutseda. Teineteist oli kergem motiveerida. Ka aja planeerimine sujus hästi: suutsime kogu aeg kõik vähemalt nädal aega enne tähtpäeva valmis teha ja siis jäi kas töö parandamiseks või lihtsalt puhkamiseks piisav ajavaru.

Üle 90% spordigümnaasiumi õpilastest on külmaravi kasutanud.

Lühifilm
Emma Kathrina Hein, 11.c klass

Töö idee taga on minu huvi filminduse vastu. Olin ka varem paar videot kokku monteerinud, kuid teinud seda kõige algelisemate rakenduste ja telefoni abil. Uurimistöö raames otsustasin luua esimese enda stsenaariumi järgi kirjutatud lühifilmi ning kasutada seejuures videokaamerat ja spetsiaalset montaažiprogrammi.

Minu loodud suitsiiditeemalise lühifilmi eesmärk oli edastada vaatajale sõnum, et igast olukorrast on alati väljapääs. Töö teoreetilise osa raames pidin uurima suitsiidi kohta lähemalt: kuna teema on niivõrd ränk ja sügav, oli mul sellega vahepeal keeruline tegeleda.

Praktilise töö muutis keerukaks asjaolu, et ma ei olnud varem videokaameraga filminud: töövahendi tundmaõppimine võttis kauem aega, kui oskasin arvata. Ka monteerimiseks kasutatud rakendus oli minu jaoks uus ning sellegi tundmaõppimine nõudis päris palju aega.

Kokkuvõttes jäin uurimistööga rahule, sest omandasin selle käigus palju vajalikke teadmisi. Väga tänulik olen oma juhendajale Toomas Uuskamile, kes mulle alati sekundi pealt vastas ja kogu aeg mind aitas.

Autor kaamerat tundma õppimas.
Autori foto

Filmi vaatamiseks avage link või kasutage siinset QR-koodi.

Investeerimistarkus Audentese spordigümnaasiumi õppursportlaste seas
Timo Kaarus, 11.c klass

Uurimistöö põhines minu suurel investeerimishuvil ja soovil juhtida tähelepanu rahaasjade olulisusele. Käsitlesin töös erinevaid investeerimisinstrumente, investeerimise alustamist ja Eestis kehtivaid seadusi, mis puudutavad maksustamist. Lisaks korraldasin küsitluse, et kontrollida õpilaste teadmisi ja aktiivsust investeerimisvaldkonnas.

Töö koostamine nõudis pingutamist, kuna pidin läbi töötama palju materjali ning sõnastama selle arusaadavaks ja huvitavaks. Mulle meeldis eriti üles ehitada töö teooriaosa ning mind rõõmustas see, kui palju huvi õpilased investeerimise vastu üles näitasid.

Tulevikus loodan luua veelgi paremaid lahendusi, mis aitaksid inimestel finantsmaastikul hakkama saada.

Õppursportlaste hinnang (viiepallisüsteemis) enda investeerimisteadmistele.
Allikas: uurimistöö küsitluse põhjal

Audentese spordigümnaasiumi õpilaste teadlikkus Eesti 21. sajandi poliitikast
Simm-Marten Saadi, 11.d klass

Töö idee tärkas eelkõige isiklikust huvist poliitika vastu. Ühtlasi tahtsin teemaks midagi sellist, mida kooli uurimistöödes enamasti ei käsitleta.

Teoreetilises osas andsin ülevaate Eesti poliitilisest maastikust üldisemalt aastast 1991 kuni praeguseni ja tutvustasin kõiki suuremaid parteisid. Praktilises osas uurisin, kui paljusid meie kooli õpilasi poliitika huvitab ja kui palju nad Eesti igapäevapoliitikast teavad. Samuti soovisin välja selgitada, kas vastuste põhjal saab teha üldistusi soo, klasside ja spordialade järgi.

Kõige rohkem jäin töös rahule küsitlusele saadud vastuste hulgaga. Kuna pidasin enda teemat mitte väga populaarseks, lootsin saada kokku umbes 50 vastust, kuid vastuseid kogunes loodetust poole rohkem ehk 101.

Üsna hästi õnnestus ka ajaplaneerimine, sest uurimistöö sai mul aegsasti valmis ning viimastel öödel unetundide arvelt kirjutada polnud vaja.

Õpilaste hinnang (viiepallisüsteemis) enda poliitikahuvile.
Allikas: uurimistöö küsitluse põhjal

Käsipallivärava ehitamine
Tanel Kütt, 11.c klass

Kuna tegelen käsipalliga, oli minu uurimistöö seotud selle alaga. Soovisin ehitada koju uue käsipallivärava, et saaksin koos kaaslastega ka vabal ajal enda lemmikala harrastada. Mõte ehitada tuli sellest, et eelmised käsipalliväravad juba lagunesid ja iga järgmine vise oleks võinud need katki teha.

Värava ehitamist alustasin eelarve koostamise ja värava disainimisega, pärast seda valisin välja sobiliku materjali. Ehitamisega alustasin juba suvel ja see töö kestis päris pikalt.

Kui sain värava valmis ja viimistletud, siis oli tunne väga hea ning tulemus suurepärane. Poest ostes oleks uus värav maksnud 1500 eurot, ise ehitades tulin toime vaid 148,5 euroga. Olen selle üle uhke.

Valmis käsipallivärav.
Autori foto

Vana Vene bagi ülesehitamine
Ülari Luhama, 11.d klass

Töö idee tuli sellest, et juba eelmises koolis ehitasin algelisi karte ja mul oli tekkinud tahtmine ehitada endale ka mootoriga bagi. Kuna minu isa töö on tihedalt seotud tehnikaga ja ta oli nõus mind nõuannetega toetama, sai mõte veelgi kinnitust.

Ostsin endale vana bagi raami ja hakkasin seda restaureerima. Esmalt eemaldasin tagasilla koos õõtshoobadega ja kogu turvapuuri, sest uue mootori tõttu pidin ehitama uue turvapuuri. Mootori doonoriks valisin Nissan Almera, mille 1,5-liitrine mootor sobis hästi. Kuna Nissan oli esisillaveoga, tegin bagile suuri sillamuudatusi. Tagasillas kasutasin BMW E34 ja vana bagi õõtshoobasid, tehes neist sobiva hübriidõõtshoova. Selleks et sõit oleks ohutu, pikendasin ja kõrgendasin bagi raami enda kasvu järgi.

Jäin kõige rohkem rahule bagi uue väljanägemisega ja asjaoluga, et suutsin sellise masina ise üles ehitada.

Bagi ehitusprotsessi ajal.
Autori foto

Jumestus
Kiara Oja, 11.d klass

Soovisin uurimistööna teha midagi praktilist ja loovat, kuid mitte enda spordiala ehk iluvõimlemisega seonduvat. Töö idee sain oma emalt, kes soovitas korraldada jumestuskoolituse. Kuna jumestuse valdkond pakub mulle suurt huvi, tundus see ideaalne võimalus arendada nii enda kui ka teiste oskusi.

Töö teoreetilises osas panin kokku justkui õpiku, mille järgi võib lugeja teha endale korraliku jumestuse. Samuti jagasin seal infot töövahendite ja kuulsamate jumestajate kohta. Töö praktilises osas andsin täpse ülevaate enda korraldatud koolituse ja osalejate tagasiside kohta.

Arvan, et selle töö lugemise teevad huvitavaks pildid, mis annavad hea ülevaate sellest, kuidas koolitusmaterjali kasutades valmib lõpptulemus. Kõige raskem oli mul tehtud tööd kirja panna, kuna selle maht oli suur.

Kokkuvõttes olen uurimistööga rahul, sest ma sain väärtusliku kogemuse koolitajana ja uurimistöö tuli täpselt niisugune, nagu olin plaaninud.

Praktilisel jumestuskoolitusel kasutatud töövahendid.
Autori foto

Jalus