fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Teeme kokkuvõtte rahuloluküsitluse tulemustest

23.05.2022

Igal kevadel saadame huvikeskuse lapsevanematele rahuloluküsitluse, et kaasata neid huvihariduse arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline.

Sel õppeaastal tegutses iga kuu meie ringides keskmiselt 177 õpilast ning küsitlusele vastas huvikeskuse vanematest 45%.

Küsitluses osalenud vanemate lastest tuleb huviringi rõõmuga 85% ja enamasti rõõmuga 15%. Vastanud vanematest on huviringi tegevusega väga rahul 71% ja pigem rahul 27% ning huviringi õpetajaga on rahul 73% ja pigem rahul 20%.

Vanemad ootasid õppeaasta alguses seda, et huviring võiks

 • panna lapsel silma särama ja tekitada soovi ringitöös osaleda;
 • olla tore, põnev ja arendav ning lapsele meeldida;
 • pakkuda rõõmu, rahulolu, loovat tegutsemist, tegutsemislusti ning võimalust tegeleda huvipakkuvate teemade ja aladega;
 • arendada last ja avardada tema silmaringi;
 • anda uusi teadmisi ja oskusi (puutöö, pillimäng, robootika, jalgrattaga liiklemine);
 • sisustada pärast koolitunde aega arendavalt;
 • tekitada võimalusi esineda ja ennast väljendada või midagi oma kätega luua;
 • olla stressivaba ja õhinapõhine;
 • luua lapsele suhtlusvõimalusi ja aidata leida toredaid kaaslasi, kellel on sarnane huvi.

Samuti soovisid vanemad seda, et

 • huviringide valik oleks lai ja nende ajad ei kattuks, mis võimaldaks soovitud ringides osaleda;
 • lapse areng juba varem valitud huvialal (näiteks klaveri- või kitarriõppes) jätkuks;
 • eelnevate aastate tasemel tegevus ja hea koostöö jätkuks.

Huviringi valimise põhjuste hulka olid vastanud vanemad märkinud

 • lapse huvi ja eelistuse (90%);
 • soovi sisustada lapse vaba aega arendavalt (65%);
 • vajaduse leida lapsele huviring, mille toimumise päev ja kellaaeg sobiksid (60%);
 • lapse võimed, eeldused ja eripära (33%);
 • lapse varasema osalemise samas huviringis (27%).

Enamik küsitlusele vastanud vanematest pidas ringide valikut piisavaks või isegi väga heaks. Küsitlusest selgus, et huvikeskuses võiks olla veel loodus-, fotograafia-, savi-, kokandus-, arvuti- ja programmeerimisring ning et me võiksime õpetada ka mitmesuguseid keeli ning tänavatantsu ja hiphoppi. Samuti sooviti praegusest laiemat pilliõppe võimalust ning laulukoori lastele, kes oma vanuse tõttu mudilaskoori enam ei sobi.

Sügisel avame taas huviringid, mis on olnud laste seas juba aastaid populaarsed. Ühtlasi anname endast parima, et huvikeskuse pakutav valik oleks edaspidi veel põnevam ja mitmekesisem. Kindlasti kuulutame välja huviringe, mis möödunud sügisel õppetööd ei alustanud, sest soovijate hulk oli liiga väike. Küsimus ei olnud laste huvipuuduses, vaid õpingute ning teiste treeningu- ja ringiaegadega ühildamises.

Nii e-kirja, telefoni kui ka veebilehe kaudu toimuvat kodu ja huvikeskuse vahelist infovahetust pidasid vanemad väga heaks. Saime tänusõnu info kiire liikumise ja asjakohaste teavituste eest.

Üle 93% vastanutest andis huvikeskusele kümnepalliskaalal hindeks 9 või 10 ning oli valmis huviringe soovitama oma sõpradele ja tuttavatele.

Täname vastajaid tagasiside, tunnustavate sõnade ja koostöö eest. Vanemad andsid palju toredaid ideid, kuidas huvikeskuse tööd parendada. Sel moel koostööd tehes saame muuta huvikeskuse veel mõnusamaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus