fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Teeme kokkuvõtte rahuloluküsitluse tulemustest

10.05.2023

Igal kevadel saadame lastekooli vanematele rahuloluküsitluse, et kaasata neid kooli arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline. Selleks et saada rahulolust täpset ülevaadet, saatsime spetsiaalse küsimustiku beebikooli vanematele ja teise küsimustiku ülejäänud lastekooli vanematele.

Küsitlusele vastanutest oli õppetegevuse ja õppematerjalidega

  • beebikooli puhul väga rahul 40% ja pigem rahul 50%;
  • ülejäänud lastekooli puhul väga rahul 75% ja pigem rahul 22%.

Enamik küsitluses osalenutest märkis, et õppeaasta jooksul on

  • kool vastanud (beebikoolis 57%, ülejäänud lastekoolis 83%) või pigem vastanud (beebikoolis 17%, ülejäänud lastekoolis 14%) ootustele;
  • õpetaja vastanud (beebikoolis 57%, ülejäänud lastekoolis 92%) või pigem vastanud (beebikoolis 27%, ülejäänud lastekoolis 8%) ootustele.

Infoallikaid puudutava tagasiside puhul saab esile tõsta, et küsitluses osalenud beebikooli vanematest hindas

  • vestlusi, mis toimuvad õpetajaga pärast tunde, väga heaks 67% ja pigem heaks 17%;
  • e-kirja teel toimuvat infovahetust kooliga väga heaks 70% ja pigem heaks 23%;
  • veebilehelt vajaliku info saamist väga heaks 37% ja pigem heaks 37%.

Ülejäänud lastekooli vanematest, kes küsimustikule vastasid, hindas

  • vestlusi, mis toimuvad rühmaõpetajaga pärast tunde, väga heaks 82% ja pigem heaks 12%;
  • e-kirja teel toimuvat infovahetust väga heaks õpetajaga suhtlemisel (teated ja õppetööd puudutav tagasiside) 92% ning büroojuhi või lastekooli juhatajaga suhtlemisel (teated ja õppetöö korraldust puudutav info) 80%;
  • veebilehelt vajaliku info saamist väga heaks 44% ja pigem heaks 36%.

Eelmisel kevadel korraldatud rahuloluküsitlusele vastanutest eelistas lapsevanemakoolituste toimumispaigana 36% veebikeskkonda, 27%-l ei olnud kindlat eelistust ja ainult 7% eelistas koolimaja. Nendele tulemustele tuginedes koolitasime sellel õppeaastal lapsevanemaid ainult veebis.

Seekordsele rahuloluküsitlusele vastanutest pidas lapsevanemakoolitusi väga vajalikuks 33% ja pigem vajalikuks 40%. Vanemad pakkusid tulevasteks koolitusteks välja järgmisi teemasid: laps ja nutimaailm, laps ja tema emotsionaalne areng ning sellega toimetulek, aktiivne laps õppetöös, lapse õpihuvi ja -motivatsiooni loomine ning hoidmine, koolikatseteks valmistumine ning laps ja tema enesehinnangu kujunemine.

Sel aastal osales küsitluses beebikooli vanematest 45% ja ülejäänud lastekooli vanematest 40%. Vastanutest enamik (beebikoolis 63% ja ülejäänud lastekoolis 89%) andis koolile kümnepalliskaalal hindeks 9 või 10 ning oli valmis kooli soovitama oma sõpradele ja tuttavatele.

Täname vastajaid tagasiside, arvamuste ja tunnustavate sõnade eest. Vanemad andsid häid ja vajalikke ideid, kuidas lastekooli (sh beebikooli) tööd parendada. Koostöö aitab meil muuta lastekooli veel mitmekülgsemaks ja lapsesõbralikumaks.

Jalus