fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Teeme kokkuvõtte rahuloluküsitluse tulemustest

29.05.2023

Igal kevadel saadame huvikeskuse lapsevanematele rahuloluküsitluse, et kaasata neid huvihariduse arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline.

Sel õppeaastal tegutses iga kuu meie ringides keskmiselt 188 õpilast ja küsitlusele vastas huvikeskuse vanematest 43%.

Vanemate antud vastuste põhjal saime teha muu hulgas kokkuvõtte ootustest, mis neil sügisel last huviringi pannes olid. Vastanute sõnul võiks hea huviring

 • tekitada lapses soovi ringitöös osaleda;
 • olla tore, põnev ja hariv ning lapsele meeldida;
 • pakkuda rõõmu, rahulolu, loovat ja lustlikku tegutsemist ning võimalust tegeleda harrastusega, mille laps on enda huvide järgi ise valinud;
 • arendada last ja avardada tema maailmapilti;
 • anda uusi teadmisi ja oskusi (näiteks puutöö, pillimäng, robootika või jalgrattaga liiklemine);
 • hoolitseda selle eest, et osaleja areng juba varem valitud huvialal jätkuks (näiteks pilliõppes võiks laps saada selgeks uued palad);
 • sisustada pärast koolitunde aega arendavalt;
 • sobituda tunniplaaniga;
 • luua lapsele võimalusi esineda ja ennast väljendada või midagi oma kätega luua;
 • tugevdada lapse sisemist jätkusuutlikku motivatsiooni;
 • lõppeda näiteringis kevadel väikese etendusega, mida vanematel oleks võimalik vaatama tulla;
 • mitte korrata eelmise aasta teemasid ja tegevusi;
 • toetada lapse huvi (näiteks kitarrimängu vastu);
 • tekitada lapses tahtmise osaleda ringis õppeaasta lõpuni – ning ikka rõõmu ja huviga;
 • anda lapsele pilliõppe puhul ellu kaasa nii musitseerimise oskuse kui ka rõõmu;
 • olla eakohane ja lapsesõbralik;
 • anda laulukooris osalejale võimaluse minna laulupeole esinema;
 • luua rohkem suhtlusvõimalusi (näiteks teiste klasside õpilastega) ja aidata leida toredaid kaaslasi, kellel on sarnane huvi;
 • jätkata tegevust ja koostööd sama heal tasemel, nagu see on olnud eelnevatel aastatel.

Seda, et enamik nendest ootustest ka täitus, kinnitavad alljärgnevad tulemused:

 • vastanud vanemate lastest tuleb huviringi rõõmuga 85% ja enamasti rõõmuga 15%;
 • vastanud vanematest on huviringi tegevusega väga rahul 79% ja pigem rahul 15% ning huviringi õpetajaga väga rahul 90% ja pigem rahul 4%.

Korraldasime sellel õppeaastal nii sügisel kui ka kevadel avatud tundide nädala: vanemad said osaleda koos lapsega huviringi töös, et tutvuda sealse tegevuse ja õpetajaga. Vastanud vanematest pidas seda võimalust väga oluliseks 24% ja pigem oluliseks 35%.

Huviringi valimise põhjusena nimetasid vanemad järgmisi ajendeid:

 • lapse huvi ja soov (86%);
 • soov sisustada lapse vaba aega arendavalt (55%);
 • vajadus leida huviring, mille toimumise päev ja kellaaeg sobiksid (31%);
 • lapse varasem osalemine samas huviringis (31%);
 • lapse võimed, eeldused ja eripära (29%);
 • lapsevanema enda senine kogemus (6%).

Enamik vastanutest pidas meie ringide valikut piisavaks või väga heaks. Selgus, et huvikeskuses võiks olla veel kokandus-, ettevõtlus-, loodus-, tantsu-, käsitöö-, arvuti- ja programmeerimisring ning et me võiksime õpetada ka mitmesuguseid keeli. Samuti sooviti maleringi, mõttemängude ringi ja tüdrukute tehnoloogiaringi (Unicorn Squard).

Sügisel avame taas huviringid, mis on olnud laste seas juba aastaid populaarsed. Ühtlasi anname endast parima, et huvikeskuse pakutav valik oleks ka edaspidi põnev ja mitmekesine. Kindlasti kuulutame välja huviringe, mis möödunud sügisel õppetööd ei alustanud, sest soovijate hulk oli liiga väike. Küsimus ei olnud laste huvipuuduses, vaid õpingute ning teiste treeningu- ja ringiaegadega ühildamises.

Nii e-kirja, telefoni kui ka veebilehe kaudu toimuvat kodu ja huvikeskuse vahelist infovahetust pidasid vanemad väga heaks. Saime tänusõnu info kiire liikumise ja asjakohaste teavituste eest.

Üle 85% vastanutest andis huvikeskusele kümnepalliskaalal hindeks 9 või 10 ning oli valmis huviringe soovitama oma sõpradele ja tuttavatele.

Täname vastajaid tagasiside ja tunnustavate sõnade eest. Vanemad andsid edasiviivaid ja toredaid ideid, kuidas huvikeskuse tegevust parendada. Sel moel koostööd tehes saame muuta huvikeskuse veel mitmekülgsemaks.

Jalus