fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Teeme kokkuvõtte rahuloluküsitluse tulemustest

16.05.2022

Igal kevadel saadame lastekooli vanematele rahuloluküsitluse, et kaasata neid kooli arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline. Selleks et saada rahulolust täpset ülevaadet, saatsime spetsiaalse küsimustiku beebikooli vanematele ja teise küsimustiku ülejäänud lastekooli vanematele.

Küsitlusele vastanud vanematest oli õppetegevuse ja õppematerjalidega

  • beebikooli puhul väga rahul 60% ja pigem rahul 36%;
  • ülejäänud lastekooli puhul väga rahul 77% ja pigem rahul 21%.

Enamik küsitluses osalenutest märkis, et õppeaasta jooksul on

  • kool vastanud (beebikoolis 80%, ülejäänud lastekoolis 83%) või pigem vastanud (mõlemal juhul 16%) ootustele;
  • õpetaja vastanud (beebikoolis 79%, ülejäänud lastekoolis 89%) või pigem vastanud (beebikoolis 13%, ülejäänud lastekoolis 9%) ootustele.

Infoallikaid puudutava tagasiside puhul saab esile tõsta, et vastanud beebikooli vanematest hindas

  • vestlusi, mis toimuvad õpetajaga pärast tunde, väga heaks 88% ja pigem heaks 8%;
  • e-kirja teel toimuvat infovahetust kooliga väga heaks 79%;
  • veebilehelt vajaliku info saamist väga heaks 58% ja pigem heaks 25%.

Ülejäänud lastekooli vanematest, kes küsimustikule vastasid, hindas

  • vestlusi, mis toimuvad rühmaõpetajaga pärast tunde, väga heaks 71% ja pigem heaks 16%;
  • e-kirja teel toimuvat infovahetust väga heaks õpetajaga suhtlemisel (teated ja õppetööd puudutav tagasiside) 89% ning büroojuhi või lastekooli juhatajaga suhtlemisel (teated ja õppetöö korraldust puudutav info) 81%;
  • veebilehelt vajaliku info saamist väga heaks 57% ja pigem heaks 23%.

Lastekooli vanemate koolitused toimusid sellel õppeaastal ainult veebis. Seepärast uurisime, kas vanemad eelistaksid edaspidi Audenteses kohapeal toimuvaid koolitusi või veebikoolitusi. 27% vastanutest arvas, et ei ole vahet, 36% eelistaks toimumispaigana veebikeskkonda ja ainult 7% koolimaja.

30% vastanutest pidas lapsevanematele suunatud koolitusi väga vajalikuks ja 48% pigem vajalikuks. Vanemad pakkusid tulevasteks koolitusteks välja järgmisi teemasid: laps ning tema emotsionaalne areng ja sellega toimetulek, lapse õpihuvi ja -motivatsioon ning vanemlikud oskused lapse kasvatamisel.

Sel aastal osales küsitluses beebikooli vanematest 36% ja ülejäänud lastekooli vanematest 46%. Neist vastanutest enamik (beebikoolis 83% ja ülejäänud lastekoolis 93%) andis koolile kümnepalliskaalal hindeks 9 või 10 ning oli valmis kooli soovitama oma sõpradele ja tuttavatele.

Täname vastajaid tagasiside, uute toredate mõtete, arvamuste ja tunnustavate sõnade eest. Vanemad andsid häid ja vajalikke ideid, kuidas lastekooli (sh beebikooli) tööd parendada. Sel moel koostööd tehes saame muuta lastekooli veel mõnusamaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus