fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUMI UUDISKIRI

Toetame õppursportlase teadlikku ja mitmekülgset arengut

18.12.2020

Lähtudes spordigümnaasiumi uuest arengukavast, astume ka edaspidi samme oma õppursportlaste süsteemseks toetamiseks.

Selleks et tagada õppursportlase terviklik ja pikaajaline areng hariduses, spordis, ühiskonna liikmena ja isiksusena, peame oluliseks nii töötajate kui ka õppursportlaste puhul arendada ning juurutada

  • teadlikku tegutsemist;
  • paindlikkust;
  • vastastikuse tagasiside andmist;
  • avatud suhtlust;
  • tervise väärtustamist;
  • panustamist ning
  • iseseisvust ja vastutustunnet.

Mitmekülgne areng toimub muidugi ka nii-öelda loomulikult, kuna meie õppursportlased peavad ühildama sportimise ja õppetöö. Küll aga tegutseme spordigümnaasiumis selle nimel, et jagada noortele kaheseks karjääriks vajalikke oskusi ja teadmisi ka teadlikult.

Selleks toimuvad spordigümnaasiumis igal aastal kahese karjääri arengupäevad, kus pakume õppursportlastele võimalust õppida nii ekspertidelt kui ka üksteiselt: seminaridel ja töötubades jagatakse teadmisi ning oskusi, mis toetavad just kahest karjääri.

Varasematel arengupäevadel on ekspertide seas olnud meie enda vilistlasi (näiteks Heiki Nabi, Ksenija Balta, Martti Aljand), teisi Eestist pärit oma ala asjatundjaid (näiteks Marko Albert, Indrek Viska, Elo Heinaste, Grete Arro) ning ka väliseksperte (näiteks spordipsühholoogid ühendustest European Network of Young Specialists in Sport Psychology ja Team Denmark).

Teadmiste omandamine on oluline osa arengust, aga teadmised tuleb ka praktikasse üle kanda ja nende rakendamist treenida. See kehtib ühtviisi nii sportimise (üksnes raamatutarkusest, kuidas kõrgust hüpata või kiiremini joosta, ju ei piisa!) kui ka kahest karjääri toetavate oskuste kohta.

Kahest karjääri toetavad näiteks sellised oskused, mis puudutavad eneseanalüüsi, emotsioonidega toimetulekut, aja planeerimist, enesejuhtimist ja eesmärkide seadmist. Kavandame koolis praegu koostööd spordigümnaasiumis töötavate ekspertidega, et toetada õppursportlaste kahese karjääri oskuste järjepidevat arengut edaspidi süsteemse treeninguga.

Eelmainitud tegevustega saame toetada õppursportlasi mitmekülgsete eluliste oskuste edendamisel, millest neil on loodetavasti kasu nii gümnaasiumi ajal kui ka pärast kooli lõpetamist.

Jalus