fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUM

Toimus rahvusvaheline kahese karjääri keskkonna konverents

27.12.2021

Audentese spordigümnaasiumi spordipsühholoogia konsultant Kristel Kiens osales ühe peaesinejana 1.–2. detsembril toimunud European Network of Sport Schoolsi (ENOSS) konverentsil. Ta keskendus oma ettekandes õppursportlase mitmetasandilisele ja terviklikule toetamisele, õppursportlase arengu peamistele mõjuteguritele ning nendele võimalustele, kuidas edendada mitmekülgset arengut nii keskkonna, õppursportlast ümbritsevate ekspertide kui ka õppursportlase enda tasandil.

Konverentsil oli veel kaks peaesinejat. Üks neist oli Lõuna-Aafrikast pärit ekspert Ruan Schlebusch, kes jagas kogemusi õppursportlase süsteemse arengu toetamisest ja COVIDi ajastu praktikatest. Teise ettekande esitas spordipsühholoogia ekspert Frank Müller, kes rääkis täpsemalt õppursportlase väljakutsetest ja nendest oskustest, mis aitavad väljakutsetega toime tulla.

Pärast ettekandeid toimusid interaktiivsed töötoad, millest üht juhtis ka Kristel. Selles töötoas jagati väärtuslikke kogemusi eri praktikate kohta, mis toetavad mitmekülgset identiteeti ja oskusi, arendavad noort eelkõige tervikliku inimesena ning annavad laia baasi, mis võimaldab pärast keskkooli edasi liikuda.

Järgmisel päeval korraldati ka vestlusring, kus osalejad said kuulata, arutleda ja uusi mõtteid koguda.
Konverents kinnitas, et nii Audenteses kui ka mujal maailmas – Euroopas ja samuti väljaspool – tegeletakse samade küsimustega: asjaosalised soovivad õppursportlase arengut ja heaolu parimal viisil toetada ning panustavad üha rohkem vaimsete oskuste arendamisse ja vaimse tervise hoidmisse.

Kuna eri riikide professionaalid on avatud tegema kahese karjääri keskkonna parendamisel koostööd, leidis Kristel sellel üritusel ka uusi kontakte jätkukohtumiste korraldamiseks.

Jalus