fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

E-GÜMNAASIUM

Tule ja kandideeri e-gümnaasiumi õppestipendiumile!

11.05.2023

Audentese erakooli e-gümnaasium kuulutab välja konkursi viiele 2023/2024. õppeaasta õppestipendiumile, et toetada ja innustada väga heade õpitulemustega ning andekaid ja aktiivseid õpilasi.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik põhikooli lõpetanud noored ja täiskasvanud, kes tahavad jätkata oma õpinguid e-õppe vormis. Stipendiumi määramise eelduseks on asjaolu, et õpilase põhikooli lõpuhinneteks ja/või gümnaasiumi kursuste hinneteks on üksnes neljad ja viied.

Kasuks tuleb

  • edukas osavõtt aineolümpiaadidest ja -konkurssidest ning
  • tugev õpimotivatsioon ja oskus õppida iseseisvalt.

Stipendium katab täiskoormusega õpet kuni 30 kursust õppeaastas ning sisaldab liitumist e-kursustega, individuaalset juhendamist ja õppenõustamist, personaalset tagasisidet tehtud töödele ning arvestustel ja eksamitel osalemist.

Kui õpilane säilitab väga hea õppeedukuse ja lõpetab kõik e-kursused hindele neli või viis, siis on tal võimalik taotleda õppestipendiumi ka järgmiseks õppeaastaks.

E-gümnaasiumisse astumiseks on vaja esitada kooli vastuvõtu avaldus ning stipendiumi taotlemiseks alljärgnevad dokumendid:

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht (koopia);
  • vaheklassi (11. või 12. klass) kandideerimisel e-kooli või õpilasraamatu väljavõte, mis kajastab läbitud kursusi ja hindeid;
  • motivatsioonikiri.

Saada need dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. mai 2023.

Jalus