fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Uudised

E-GÜMNAASIUM

Tule ja kandideeri e-gümnaasiumi õppestipendiumile!

25.04.2022

Tule ja kandideeri e-gümnaasiumi õppestipendiumile!

Audentese erakooli e-gümnaasium kuulutab välja konkursi viiele 2022/2023. õppeaasta õppestipendiumile, et toetada ja innustada väga heade õpitulemustega ning andekaid ja aktiivseid õpilasi.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik põhikooli lõpetanud noored ja täiskasvanud, kes tahavad jätkata oma õpinguid e-õppe vormis. Stipendiumi määramise eelduseks on asjaolu, et õpilase põhikooli lõpuhinneteks ja/või gümnaasiumi kursuste hinneteks on üksnes neljad ja viied.

Kasuks tuleb

  • edukas osavõtt aineolümpiaadidest ja -konkurssidest ning
  • tugev õpimotivatsioon ja oskus õppida iseseisvalt.

Stipendium katab täiskoormusega õpet kuni 30 kursust õppeaastas ning sisaldab liitumist e-kursustega, individuaalset juhendamist ja õppenõustamist, personaalset tagasisidet tehtud töödele ning arvestustel ja eksamitel osalemist.

Kui õpilane säilitab väga hea õppeedukuse ja lõpetab kõik e-kursused hindele neli või viis, siis on tal võimalik taotleda õppestipendiumi ka järgmiseks õppeaastaks.

E-gümnaasiumisse astumiseks on vaja esitada kooli vastuvõtu avaldus ning stipendiumi taotlemiseks alljärgnevad dokumendid:

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht (koopia);
  • vaheklassi (11. või 12. klass) kandideerimisel e-kooli või õpilasraamatu väljavõte, mis kajastab läbitud kursusi ja hindeid;
  • motivatsioonikiri.

Saada need dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. mai 2022.

Jalus