fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Uueks reaalsuseks on saanud kombineeritud õpe

16.10.2020

Augusti alguses oli pilt selge: seisame rahvusvahelise kooli õppe korraldamisel silmitsi uute vajaduste, uute ootuste ja uue reaalsusega. Seetõttu hakkas kooli meeskond looma kombineeritud õppe jaoks vajalikke eeldusi.

Sisuloome jäi iga õpetaja enda teha ning muude tööde järjekord oli selge:

  • tehniliste lahenduste läbimõtlemine;
  • vahendite soetamine;
  • praktiline koolitus ja
  • tehnilise toe pakkumine.

Oleme rahvusvahelises koolis kasutanud juba mitu aastat väga head ja tänapäevast Kognity digiplatvormi, mis sisaldab nii teoreetilise, interaktiivse kui ka praktilise õppe materjale. See tähendab, et seal on olemas selgitused koos harjutus- ja testimisvõimalustega.

Kuid toimiva digiplatvormi kõrval on kombineeritud õppes tähtis koht õpetajal ja klassiruumis toimuval juhendamisel. Teadmiste ja oskuste omandamise edukus on tagatud vaid siis, kui õppe ülesehitus, teadmiste edastamise viisid ja hindamine on õppijakesksed ning tõhusad.

Seega seisid rahvusvahelise kooli õpetajad uue väljakutse ees: tuli leida parimad võimalikud lahendused, kuidas kaasata ka kodus viibivaid õpilasi klassis toimuvasse tundi. Kevadsemestri distantsõppe korraldamise kogemus pagasina paunas, tuli meil nüüd läbi mõelda, mida ja kuidas saame ennetavalt teha olukorras, kus peame hakkama pakkuma kombineeritud õpet.

Nimelt teadsime juba ette, et paljudel meie õpilastest tuleb veeta riiki sisenedes kaks nädalat eneseisolatsioonis ja et nad saavad alles pärast teise COVID-19 analüüsi negatiivset tulemust loa tulla kooli. Kes, millal ja kas üldse riiki saab siseneda, oli küsimusena õhus pea septembrikuu lõpuni.

Esimeseks päevaks, kus mitte keegi isolatsioonis ei viibinud, oli 13. oktoober. Seega saame reedel, enne vaheajale minekut öelda, et lõppenud õppeperioodil on meil olnud kokku vaid neli tavalist koolipäeva.

Kombineeritud õpet on enamasti käsitatud kui õppevormi, kus auditoorne õpe vaheldub e-õppega. Uus reaalsus on aga see, et kombineeritud õpe võib tähendada muu hulgas kahe eri grupi samaaegset kaasamist õppeprotsessi: tavagrupp on klassis ja samal ajal kaasatakse isolatsioonis viibivaid õpilasi distantsilt. Nüüdseks on olnud meil ka mitu sellist koolipäeva, kus kogu õppegrupp on klassis, aga aineõpetaja annab tundi distantsilt.

Olukorras, kus tundi tuleb anda korraga kahes keskkonnas, on õpetajal tegevust kavandada, õppeprotsessi jälgida ja õpilastele tagasisidet anda tavapärasest keerukam. Nüüdseks on aga iga õpetaja leidnud endale ja õppegrupile sobiva lähenemisviisi, kuidas ka distantsõpilasi vahetult juhendada ning mitte piirduda toetava ja kaasava rolliga.

Me kõik õpime töö käigus üha juurde, katsetame uusi õppematerjale, valime välja parimad lahendused ja teeme koostööd:

  • õpetaja toetab õpilasi, kes peavad distantsõppel viibides olema teadmiste ja oskuste omandamisel iseseisvamad;
  • koolis viibivad õpilased omakorda hoolitsevad selle eest, et kombineeritud õppe tunni mürafoon oleks võimalikult tasane: nii saavad koolist eemal viibivad klassikaaslased tunnist suuremat kasu.

Jalus