fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUMI UUDISKIRI

Uus hankeleping ja uued treenerid

03.06.2020

Meie spordigümnaasium loodi aastal 2000, kui haridus- ja teadusministeerium sõlmis Audentesega spordikoolitusteenuse lepingu 20 aastaks. See pika tähtajaga leping saab nüüd lõpu ja ees ootab järgmine, 15 aasta pikkune periood.

2018. aasta lõpus sõlmis haridus- ja teadusministeerium Audentese Koolide Sihtasutusega uue riigihankelepingu, mis tagab riikliku koolitustellimuse täitmise perioodil 2020–2035. Selle lepingu eesmärk on pakkuda arengukeskkonda ennast sportlikult tõestanud ja võimekatele gümnaasiumiastme õpilastele, et valmistada neid kompleksselt ette nii üldhariduse omandamisel kui ka sportlike oskuste ja teadmiste arendamisel.

Kindlad prioriteedid
Uue lepinguga tähtsustame haridust ja sporti samaväärselt ning leiame nende omavahelisel kombineerimisel sobiva tasakaalu. Suurest treeningukoormusest hoolimata peab õppursportlane omandama ka kvaliteetse gümnaasiumihariduse ja tema käitumine peab olema gümnaasiumiõpilasele kohane.
Õppetöö aluseks on riiklik õppekava, millele lisandub sporditeooria õpe. Viimase raames õpetame noortele sporditreeningu planeerimise ning spordijuhtimise ja -korralduse aluseid ning korraldame abitreeneri tasemekoolituse (kutsetase EKR 3). See võimaldab õppursportlasel enda teadmisi ja oskusi mitmekülgselt arendada ning teadlikult oma edasist karjääri kujundada.
Kõige olulisem muudatus toimub varasemaga võrreldes õppursportlaste meditsiinilise teenindamise ja toitlustamise tingimustes.

Meditsiiniline tugi laieneb
2020. aasta sügisel kehtima hakkava lepingu järgi muutub õppursportlase ravi kõrval oluliseks vigastusi ennetav tegevus: lihasehooldus, füsioteraapiline tugi jne.
Kõik õppursportlased läbivad uue lepingu järgi kaks korda õppeaastas tervisekontrolli, mis sisaldab vähemalt järgmist:

 • anamnees ja füüsilised uuringud;
 • antropomeetrilised mõõtmised;
 • nägemise kontroll;
 • hingamissüsteemi uuringud;
 • vere kliinilised uuringud;
 • elektrokardiograafia (EKG);
 • koormustest koos EKG-ga;
 • hapnikutarbe määramine.

Õppursportlase spordimeditsiinilise teenindamise hulka hakkavad kuuluma ka

 • toitumise jälgimine;
 • haiguste ennetamine ja ravi;
 • treenerite tugi treeninguplaanide ja -koormuste kavandamisel ning realiseerimisel;
 • hammaste seisundi ülevaatus ja vajaduse korral ravile suunamine;
 • haigusele ja sporditraumale järgnev taastusravi;
 • füsioteraapiliste ja teiste taastumisprotseduuride korraldamine: tagame kõigile õppursportlastele lihasehoolduse ning võimaluse kasutada treeningust taastumist kiirendavat aparatuuri, muu hulgas seljavenituspinki, jäävanni, külma-, sooja- ja kompressioonravi seadmeid ning lihasehooldusrulle.

Kõige enam muutub toitlustus
Toitlustusteenus muutub uue lepingu raames palju kvaliteetsemaks ja efektiivsemaks. Esiteks tekib juurde päeva neljas toidukord ehk oode. Samuti hakkab toitlustaja võimaluste piires arvestama erivajaduste ja -soovidega (taimetoitlased, noormeeste ja neidude või eri spordialade erinev energiavajadus jms). Õppursportlaste toitlustamiseks kavandatakse menüü, mis tagab mitmekesise ja tervisliku toidu ning katab päevase energiavajaduse 3600–4800 kcal piires.
Kui noor veedab nädalavahetuse õpilaskodus ehk ei siirdu koju ega võistlustele, siis on toitlustus talle tagatud ka laupäeval-pühapäeval.

Treenerid asuvad lepingu alusel tööle Audentese spordigümnaasiumisse
Üks suurim muutus võrreldes lõppeva riigihankelepinguga on see, et enam ei tööta treenerid lepinguga alaliidu juures, vaid nendest saavad otseselt Audentese spordigümnaasiumi lepingulised töötajad.
2020. aasta esimese nelja kuu jooksul korraldasime Tallinnas ja Otepääl kõigi põhialade treenerikonkursi, mille tulemusena alustavad 1. septembril spordigümnaasiumis tööd järgmised treenerid:

Tallinnas

 • kergejõustikus Tõnu Kaukis, Andrei Nazarov ja Mikk-Mihkel Arro;
 • korvpallis tüdrukute treenerina Marko Parkonen ning poiste treenerina Aivar Kuusmaa ja Martin Rausberg;
 • võrkpallis tüdrukute treenerina Andrei Ojamets ja poiste treenerina Raul Reiter;
 • käsipallis Martin Noodla;
 • tennises Andrei Luzgin;
 • laskmises Ain Muru;
 • judos Aavo Põhjala;
 • maadluses Ivar Kotkas ja
 • ujumises Peter Mankoč (esimese välismaise treenerina);

Otepääl

 • murdmaasuusatamises Kalju Ojaste ja Margus Uibo;
 • kahevõistluses ja suusahüpetes Tambet Pikkor ning osalise koormusega Andrus Ilves;
 • laskesuusatamises Karel Viigipuu;
 • jalgrattasõidus Andri Lebedev ja
 • orienteerumises Kenny Kivikas.

Otepää üksuses avame suure tõenäosusega uue erialana mäesuusatamise treeningurühma, keda hakkab juhendama Kaarel Grünberg.
Soovime treeneritele õppursportlaste juhendamisel ja treenimisel kindlat meelt ning maksimaalset pühendumist, mis aitaks meie noortel jõuda maailmatasemel saavutussporti.

Jalus