fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Spordigümnaasiumi uudiskiri

Uus õppeaasta tõotab tulla huvitav

09.06.2016

E-GÜMNAASIUM_370X240Saime sel kevadel rõõmustava uudise: Audentese spordigümnaasiumile on väljastatud tähtajatu koolitusluba.

Koolitusloa taotlemise eel uuendasime kõiki gümnaasiumi ainekavasid ja õppekava üldosa ning lisasime spordivaldkonna ainete hulka kursuse „Vaimsete oskuste roll isiklikus arengus ja rahulolus“. Uuel kursusel osaledes saavad õpilased psühholoogiast ja sooritust mõjutavatest teguritest teadlikumaks ning õpivad oma arengut optimeerima ja nägema elu tervikuna.

Järgmistel aastatel pöörame õpilaste teadlikule õppimisele, treenimisele ja eneseanalüüsi oskuste arendamisele erilist tähelepanu. Seda eesmärki silmas pidades on meie prioriteetne arengusuund õpetajate, treenerite ja tugipersonali tihe koostöö. Toimuvad arenguseminarid, kus mõtestame lahti iga koolitöötaja rolli ja ülesanded õppursportlase toetamisel ning teeme vastavad kokkulepped.

Teine arengusuund on paindlike õppevõimaluste loomine. Selleks võtame kasutusele veebipõhise õpikeskkonna, mille kaudu spordigümnaasiumi noor saab õppetöös osaleda ka koolist eemal viibides.

Pikkade võistlusperioodide ja treeninglaagrite tõttu tekib paljudel õppimises lünki. Võimalus veebi kaudu õppetöös pidevalt osaleda leevendab seda olukorda ja arendab ka iseseisva õppimise oskust.

Jalus