fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Vanema roll lapse huvitegevuse toetamisel

28.11.2019

Lapsevanemana kindlasti soovite, et laps osaleks huvitegevuses rõõmuga ja järjepidevalt. Saab ta ju huviringis tegeleda meelepärase harrastusega ning arendada oma võimeid, vastutustunnet ning suhtlemis- ja koostööoskust.

Selleks et huviringis käimine sujuks lapsel hästi, anname lapsevanemale mõne kasuliku soovituse.

 • Olge tingimuste looja ja suunaja, mitte aga lapse eest otsustaja. Huviringi valik peab eelkõige lähtuma tema enda huvist ja soovist, loomulikult on seejuures oluline arvesse võtta lapse võimeid, eeldusi ning eripära.
 • Mõni laps hakkab huviringis osalema väga varajases eas ja jätkab valitud teed aastaid, samal ajal kui teine valib ning katsetab kauem, enne kui leiab sobiva huviala. Seetõttu ei maksa heituda, kui esimesel korral valik kohe ei õnnestu: kes ei otsi ja ei proovi, see ei leia kunagi meelepärast.
 • On hea, kui laps teab (ja oskab sõnastada), miks ta selles huviringis osaleb.
 • Tundke huvi, mida laps ringis teeb ja mida uut on ta teada saanud või selgeks õppinud.
 • Kuulake last päriselt, kui ta oma huvitegevusest jutustab.
 • Võtke osa ühistegevustest, käige vaatamas võistlusi, esinemisi, näitusi jms.
 • Märgake ja tunnustage lapse pingutusi.
 • Pidev võrdlemine teiste lastega või liiga suured ootused ei toeta last ja tema arengut.
 • Mure ja takistuse korral julgustage ning innustage last raskusi ületama. Pakkuge oma abi.
 • Selgitage lapsele, et ajutine tüdimus ja väsimus on täiesti loomulik ning tavaline nähtus, mis käib huviringis osalemise juurde.
 • Suhelge õpetajaga, kes tagab lapse heaolu huviringis. Tehke ringiõpetajaga koostööd: andke talle lapse kohta olulist infot ja küsige õpetajalt, kuidas lapsel läheb.
 • Kui lapse koormus osutub liiga suureks ning ta on pidevalt väsinud ja kurnatud, siis on õigem koormust vähendada ja (mõni) ring ära jätta. Lapsel peab jääma aega ka mängida, puhata ning pere ja sõpradega koos olla.
 • Samas ei tohiks ringist loobumine olla kergekäeline otsus, mis tehakse esimeste emotsioonide ajel. Pidev edasi-tagasi või ühest ringist teise jooksmine võib kujuneda käitumismustriks.
 • Jagage lapsele oma kogemusi ja mälestusi kooliaja huvitegevusest.
 • Olge eeskujuks.

Jalus