fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

E-gümnaasium

Vera Korelskaja-Novikova: „E-gümnaasiumis õpib noor maailmas hakkama saama”

17.12.2014

Veera 370x240Meie e-gümnaasiumi juhataja Vera Korelskaja-Novikova räägib e-õppe eelistest ja iseärasustest ning laseb vaadata enda igapäevastesse tegemistesse.

Millega Sa tööl iga päev tegeled?
Minu tööülesandeid võib ette kujutada suure jäämäena. Kõik, mis jääb teistele näha, on igapäevane õppetöö koordineerimine. Koostan tunniplaane, kavandan ja viin ellu õppesessioone, suhtlen õpilaste ja õpetajatega, haldan Moodle’i õpikeskkonna infot ning hoian kõiki kõigega kursis.
Suurem ja tähtsam osa, mis jääb n-ö merepinnast allapoole ja mis võib-olla kohe välja ei paista, on e-gümnaasiumi arendus. Sellega seoses hoian ennast ühtlasi kursis uusimate haridustrendidega.
Näen ka meie e-gümnaasiumi suure ja võimsa jäämäena, kus kõik igapäevased tegemised toetuvad tugevale aluspinnale ehk läbimõeldud ja selgele tulevikuvisioonile.

Millised omadused peavad e-gümnaasiumi juhatajal olema?
E-gümnaasiumi juhatajal peab olema julgust minna läbikäimata teed. E-õpe on suhteliselt uus nähtus ja me alles otsime seda õiget e-õppe mudelit. Õppimine on sotsiaalne protsess eelkõige. Kuidas siis seda arvutis teha, et õppimine oleks sama efektiivne? Küsimusi on palju aga me tasapisi leiame nendele vastused. Ja ka üha täiuslikumad tehnoloogiad pakuvad aina rohkem lahendusi.
E-gümnaasiumi juhatajal peab olema ka hea tasakaalu tunnetus. E-õpe areneb ju tohutu kiirusega. Iga päev tuleb uusi arendusi. Seetõttu tuleb säilitada tasakaal ja kaine mõtlemine, et otsustada, milliste muudatustega kaasa minna. Uuenduste juurutamine kooli on aeganõudev ja vastutusrikas töö ning mistahes väike muudatus avaldab pikaajalist mõju. Enne igat sammu on vaja rahulikult mõelda, kas, mida ja milleks teha.

Lisaks julgusele ja tasakaalukusele tulevad minu töös kasuks eelarvamusteta suhtumine, lai silmaring, hea suhtlemisoskus ning muidugi huumorimeel.

Millal Sa e-õppega esimest korda kokku puutusid?
Sattusin e-õppe valdkonda puhtjuhuslikult. Tookord ei saanud ma aru, mida e-õpe täpselt tähendab ja kas sellest saab üldse asja. Aga nüüdseks on sellest hetkest möödas juba üle kümne aasta ja ma vaatan lootusrikkalt tulevikku.

Mis on e-gümnaasiumi suurim väärtus?
E-gümnaasiumis õpib noor maailmas hakkama saama, ta õpib juhtima ennast ja oma elu.
E-gümnaasium õpetab pingutama. Iseseisev õppimine ei ole lihtne: inimene peab ennast tööle panema ka siis, kui keegi teda ei vaata ja ta on vaba tegema mida tahes. Et elus midagi saavutada, näiteks pääseda soovitud ülikooli või töökohale, tuleb pingutada. See saab õpilastele päris kiiresti selgeks.
Võib-olla see kõlab praegu nii mõnelegi paradoksaalselt, aga meie õpilased õpivad ka aktiivselt suhtlema. Et e-õppes olla edukas, tuleb luua personaalseid sidemeid nii õpetajate kui ka kaasõpilastega. Ja neid suhteid tuleb ka hoida.

Milline on Sinu arvates Eesti e-õppe tulevik?
E-õppe häid näiteid tuleb rohkem avalikkuse ette tuua. Siis saab see valdkond tuttavamaks. Inimeste teadvuses valitseb palju väärarusaamu, mis on kujunenud üksikute kogemuste põhjal. Aga nüüdseks on selge, et uued tehnoloogiad tulid selleks, et jääda.
Digiõppe osa suureneb kõikides koolides. Otsitakse tõhusat e-õppe mudelit ning tasakaalu auditoorse ja virtuaalse õppeosa vahel. Digiõppe juurutamisele just üldhariduses pööratakse järgmistel aastatel palju tähelepanu. Loodan, et see dialoog on sisukas ja viib edasi.

Millisele noorele e-õpe sobib?
Uskumatul kombel sobib see väga paljudele. Muidugi on mõnel õpilasel alguses parem stardipositsioon. Selle annavad varasem e- või koduõppe kogemus, püsivus, tugev enesedistsipliin ja sihikindlus. Need on olulised oskused, mis tulevad kindlasti kasuks. Aga neid oskusi saab omandada ja arendada ka õppetöö jooksul.
Lõppkokkuvõttes on kõik siiski väga lihtne: finišisse jõuab alati see, kes väga tahab. Edukuse määrab järelikult õpimotivatsioon.

Kellel tasuks otsustada e-õppe kasuks?
Soovitan seda kõigile tugeva õpimotivatsiooniga õpilastele, kes soovivad ise otsustada oma õppimise üle. E-gümnaasiumis saab noor vabaduse kavandada oma õppeprotsessi ise.
See õppevorm sobib inimesele, kes käib tööl või tegeleb pühendunult mõne hobiga. Samuti on see hea lahendus tublile iseõppijale, kellele meeldib asjadesse süüvida ja teha kõike omas tempos.
Õppetöö jooksul omandab õpilane iseseisva töö oskuse, mis aitab teda edaspidises elus ja karjääris väga palju. Töö- ja ärimaailm ootab noori, kes on iseseisvad, suudavad seada eesmärke ning kavandada samme nende saavutamiseks. Kõik e-gümnaasiumi lõpetanud saavad sellega suurepäraselt hakkama, muidu nad poleks lõpuaktusele jõudnudki.

Kas ja mille poolest erinevad e-õpetaja ning tavaõpetaja?
E-õppe ja tavaõppe õpetajal on üks suur ühine  väljakutse: noori tuleb innustada uusi asju õppima. Õpilasi on vaja selles protsessis suunata, toetada ja julgustada, et nende loomulik uudishimulikkus ning elujanu jääksid terveks eluks alles. Aga me kasutame selleks eri meetodeid, mis olenevad olukorrast.
Lisaks klassiruumile tuleb e-õpetajal hakkama saada ka virtuaalses õpikeskkonnas. Seetõttu peaks ta omandama haridustehnoloogilisi oskusi palju suuremal määral kui tavakooli õpetaja.
E-õpetaja on paindlik ja loominguline ning tuleb toime igasuguste ootamatustega, mida e-õppes ikka juhtub. Ta tahab ennast proovile panna ja on valmis selleks, et vahel tuleb ette ebaõnnestumisi. Ta jätkab igal juhul otsimist ja katsetamist, kuna alati pole teada, millised e-õppe meetodid toimivad ning millised mitte.
E-õpetaja on valmis olema ka õpilase rollis. Noored on tihti oma IT-oskuste poolest palju nutikamad. Seepärast tuleb õpetajal vajaduse korral taanduda ja kuulata, mis õpilasel öelda on.

Millega tegeled vabal ajal?
Vaba aja tegemistel on minu elus väga tähtis roll. Soovin kogeda elu mitmel moel. Olen uudishimulik, tänu sellele ma õpin tundma nii ennast kui ka elu.
Pere on mu esimene ja kõige olulisem hobi. Mulle meeldib lastega aega veeta. Kuna meie sõprusringis on palju ühevanuseid lapsi, korraldame koos neile mitmesuguseid üritusi: kino-, lugemis-, teatri- ja käsitööõhtuid, uusaastakarnevale ning niisama kokkusaamisi.
Teine suurem armastus pere kõrval on tango. Paljude oluliste arusaamadeni, mida ma kasutan töös, olen jõudnud just tantsupõrandal. Tango on tants, kus sa õpid teist inimest kuulama ja kuulma. See on hindamatu oskus, kui pead töötama teiste inimestega koos.
Lisaks sellele kuuluvad minu hobide hulka veel etteplaneerimata autoreisid (nende võlust võin lausa raamatu kirjutada), keeleõpe, kitarrimäng, väärtfilmide vaatamine, fotograafia ja mööbli disainimine.

Jalus