fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Erakooli uudiskiri

VEPA mäng õpetab käituma

07.06.2016

VEPA_370x240Tervise Arengu Instituut rakendab Eesti koolides VEPA (lühend väljendist „veel paremaks“) käitumisoskuste mängu (PAX Good Behavior Game), mis aitab õpetajal tulla klassi kui tervikuga toime, ilma et ta peaks igale korrarikkumisele eraldi reageerima.

VEPA mäng koosneb elementidest ja märguannetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumist valitseda. Eesmärk on luua klassis positiivne ja õppimist toetav õhkkond ning tunnustada õpilaste head käitumist.

Mäng ennetab õppeedukuse langust ja õpilaste sobimatut käitumist. Lisaks vähendab igapäevane VEPA mängimine aega, mis kulub ühelt tegevuselt teisele üleminekul, ja suurendab õppimisele jäävat aega koolipäevas 60–90 minuti võrra.

VEPA käitumisoskuste mängu on põhjalikult analüüsitud ja usaldusväärsed teadusuuringud on seda tunnustanud.

Mäng kogu koolipäevaks
VEPAt mängitakse mitu korda päevas eri koolitegevustes: ainetunnis, raamatukogus, vahetunnis, ekskursioonil, sööklas ja mujal. Käitumisoskuste mäng on kogum meetoditest, mis kergendavad õpetaja tööd ja parendavad õpilaste igapäevaelu.

Tänu meeskonnatööle, õpilaste kaasamisele, üksteise tunnustamisele ja järjepidevale positiivse esiletõstmisele on lapsel koolis käia meeldivam ning ta on õppimises edukam. Mängus kasutatavad meetodid ja elemendid arendavad enesejuhtimise oskust, tänu millele suudab laps oma käitumist ja emotsioone jälgida, hinnata ning valitseda. See aitab tal ka tulevikus teadlikult oma elu kujundada, eesmärke püstitada ja nende poole liikuda.

Põnevad meetodid
Kirjutades kiidusid, õpivad lapsed märkama positiivset. Nad loovad ühiselt kujutluse oma unistuste klassist, tähelepanu saamiseks rakendatakse mängus käemärke ja suupilli. Ühelt tegevuselt teisele üleminekuks kuluvat aega vähendatakse taimeri kasutamisega.

Mängides meeskondlikku VEPAt, jälgivad õpilased valitud ülesande ajal oma käitumist ja keskendumist. Võitjameeskonda premeeritakse lühiajalise mängulise ja lõbusa tegevusega, mis loositakse nn memme vigurite seast.

Soovitud käitumine tõstetakse esile sõnaga „vepa“ ja soovimatut käitumist nimetatakse sõnaga „spleem“. Need terminid kuuluvad salakeelde, mida õpetaja ja õpilased omavahel jagavad.

1.b on VEPAga rahul
Meie koolist liitus selle programmiga õppeaasta alguses 1.b klass koos õpetaja Tiina Rumiga. Nii õpetaja kui ka õpilased on VEPA mängust vaimustunud ja tunnevad sellest suurt rõõmu. Tihedalt hoitakse sidet ka Tervise Arengu Instituudiga, kust mentorid käivad tunde vaatlemas, teevad klassis toimuva kohta kokkuvõtteid ja annavad tagasisidet.

Kõikide asjaosaliste tagasiside on olnud väga hea. Seda kinnitab asjaolu, et Audentese 1.b klassi käidi maikuu lõpus pildistamas ja neid fotosid kasutatakse VEPA programmi tutvustavate materjalide loomisel.

Loodame, et järgmisel õppeaastal liitub VEPA programmiga meie koolist veel klasse.

Jalus