fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

RAHVUSVAHELINE KOOL

Viis põhjust, miks omandada rahvusvaheline gümnaasiumiharidus

28.02.2023

Paljud põhikooli lõpetajad seisavad valiku ees, millises gümnaasiumis ja millises riigis edasi õppida. Seepärast on hea teada, et rahvusvahelist gümnaasiumiharidust (nii European Baccalaureate’i kui ka International Baccalaureate’i õppeprogrammi järgi) saad omandada ka siinsamas Eestis.

Audentese rahvusvahelises koolis käib õppetöö International Baccalaureate’i ehk IB õppeprogrammi järgi. Selle kooli direktor Anneliis Kõiv tutvustab viit põhjust, mis räägivad rahvusvahelise gümnaasiumihariduse kasuks.

1. Eelaastal õpid ennast tundma
Enne kaheaastast IB Diploma programmi läbid IB eelaasta, mille käigus õpid ennast ja diplomiprogrammis pakutavaid õppeaineid paremini tundma. Nii saad teadlikult valida, milliseid aineid soovid järgmised kaks aastat õppida sügavuti ja milliseid standardtasemel.

Eelaastal õpitakse matemaatikat, füüsikat, keeli ja loodusaineid, oma koha õppekavas on leidnud ka Euroopa ajalugu ja ettevõtlus. Lisaks pakume nii kommunikatiivseid oskusi kui ka loovat mõtlemist ning enesejuhtimist toetavaid aineid. Huvipakkuv ja analüütilisi oskusi kujundav on sissejuhatav kursus filosoofiasse. Ühtlasi arendavad noored teadusliku uurimistöö kirjutamise oskusi (allika analüüs, graafiku ja diagrammi loomine, andmete kogumine jms) ning asutavad oma õpilasfirma.

2. Võid õppeaineid valida
Eelaastale järgnevatesse IB Diploma õpingutesse kuulub kolm kohustuslikku tuumikkursust:

  • TOK (theory of knowledge),
  • iseseisev uurimistöö (extended essey) ja
  • CAS (creativity action service).

Nende kolme kursuse raames arendad analüütilise mõtlemise ja avaliku esinemise oskust, harjutad iseseisva uurimistöö kirjutamist ning lahendad lokaalseid ja globaalseid probleeme. Need kursused hõlmavad ka selliseid teadmisi ja oskusi, mida Eesti tavagümnaasiumis ei jagata.

Lisaks tuumikkursustele on IB Diploma õppekavas kuus ainerühma:

  • emakeel,
  • võõrkeeled,
  • ühiskonnaained,
  • loodusained,
  • matemaatika ja
  • kaunid kunstid.

Selleks et Sinu individuaalne õppekava oleks tasakaalus, valid esimesest viiest rühmast vähemalt ühe õppeaine. Kunstigrupi ained ei ole kohustuslikud. Kolm valitud ainet tuleb läbida kõrgtasemel ja kolm standardtasemel.

3. Õpid iseendale
Selleks et üleilmastuvas keskkonnas edukalt toime tulla, vajad iseseisva mõtlemise oskust ning avatud ja rahvusvahelist mõtteviisi. Just seepärast lähenetakse IB programmis ainetele eri vaatenurkadest, ergutades sel moel loomulikku uudishimu. Kuna IB võimaldab õppeaineid individuaalselt valida, jääb õpitu paremini meelde ja Sa omandad õppimise suhtes kogu eluks positiivse hoiaku.

4. Keskkond on mitmekultuuriline
Rahvusvahelises koolis õppides suurendad enda mitmekultuurilist pädevust ja saad hiljem hõlpsamini hakkama ka rahvusvahelises töökollektiivis.

Läbi aastate on Audentese IB Diploma programmis õppinud noori 25 riigist ning neile on teadmisi ja kogemusi jaganud enam kui 30 õpetajat 10 riigist. Need õpetajad on oma ala professionaalid, kes on lisaks erialaõpingutele läbinud ka IB õppeprogrammi tasemekoolituse.

5. Saad rahvusvaheliselt tunnustatud lõpudiplomi
Diplomi saamiseks sooritad IB Diploma teise aasta lõpul kõigis valitud ainetes eksami ja kirjutad ka kaks eriilmelist esseed.

IB lõpudiplom on rahvusvaheliselt aktsepteeritud ja kõrgelt hinnatud. IB õppe lõpetanuid võtavad vastu parimad ülikoolid üle kogu maailma, k.a Cambridge ja Oxford. Paljud IB diplomiga noored siirduvad edasi õppima mõnda rahvusvahelisse kõrgkooli, loomulikult võimaldab see diplom õpinguid jätkata ka Eesti ülikoolides.

Loen Audentese rahvusvahelise kooli ja selle vastuvõtu kohta lähemalt.

Jalus