fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Viis põhjust, miks panna laps Audentese erakooli

27.01.2021

Lähinädalatel on kooliikka jõudva lapse vanemal ees küsimus, kas panna laps kodukohajärgsesse kooli, kesklinna eliitkooli või erakooli.
Õppejuht Külli Arand selgitab, millised eelised räägivad Audentese erakooli kasuks.

1. Läheneme lapsele personaalselt
Kui tavakooli algklassis õpib 24 ja rohkem last, siis Audentes võimaldab õppida väiksemas, kuni 20 õpilasega klassis. Nii saab õpetaja muuta tunnid põnevaks ja mitmekülgseks ning märgata ja toetada iga lapse individuaalset arengut. Õppetöö toimub kahes koolimajas – väikeses koolimajas õpivad nooremate klasside õpilased ja suures koolimajas vanemate klasside õpilased.
Kaks korda õppeaastas toimuval perevestlusel jagavad pere ja õpetaja üksteisele tagasisidet, hindavad lapse senist arengut ning mõtlevad koos sellele, millist tuge laps edukaks toimetulekuks vajab.

2. Inglise keele õpe algab juba 1. klassis
Lisaks riikliku õppekava ainetundidele osaleb laps Audenteses juba alates 1. klassist ka tantsutundides ja A-võõrkeelena õpetatava inglise keele tundides. 4. klassis lisandub B-võõrkeelena vene keel.
Keeletunnid toimuvad kuni kümneliikmelises rühmas. Väikses grupis jõuab õpetaja iga lapseni ja iga laps saab maksimaalse keelepraktika. Koolil on olemas ka keeleõppe digimaterjalid kodus harjutamiseks.

3. Huvitegevus ja trennid toimuvad kooli territooriumil
Pärast koolitunde saab laps jätkata oma päeva meelepärases huviringis või trennis, mis toimub Audentese territooriumil. Seega ei pea lapsevanem last huviringidesse ja trennidesse sõidutama.
Selleks et pakkuda lapsele parimaid võimalusi kehaliseks arenguks, saab vanem lisada lapse õpingutele spordipaketi, mis hõlmab nädalas kolme treeningut.

4. Pikapäevarühm annab lapsevanemale kindlustunde
Pärast koolitunde, huviringe ja treeninguid on lapsel võimalus osaleda pikapäevarühmas, millel on kindel päevakava: söömine, õues mängimine, õppimine ning piiratud ekraaniaeg.
Lapsevanemal on pärast tööpäeva lõppu lapsele järele tulles kindel teadmine, et laps on veetnud päeva turvalises keskkonnas ning ka enamik järgmiseks päevaks antud koduülesandeid on juba tehtud.

5. Hoiame lapse vaimset ja füüsilist tervist
25-aastase kogemusega Audentese erakoolis oleme loonud õpilasele mõnusa keskkonna ja head võimalused igakülgseks arenguks. Juhindume seejuures põhimõttest, et keha ja vaimu vahel peab valitsema tasakaal.

Tutvun Audentese erakooli võimaluste ja 1. klassi vastuvõtuga

Jalus