fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOL

Viis põhjust, miks panna laps eelkooli

10.03.2023

Peagi kooliikka jõudva lapse vanemal seisab ees küsimus, kas panna laps aasta enne esimesse klassi õppima asumist eelkooli või mitte. Audentese lastekooli juhataja Karin Pae selgitab, miks tasub otsustada eelkoolis õppimise kasuks.

1. Aitame lapsel kohaneda
Lapse valmidus kooliminekuks kujuneb sammhaaval ning sellega kaasnevad muutused füüsilises, vaimses ja sotsiaalses arengus. Eelkool annab võimaluse koolieluga kohaneda. Laps mõistab, et koolis vaheldub tund vahetunniga ning et tunnis toimub õppetöö, aga vahetund on puhkamiseks ja sõpradega mängimiseks.

2. Arendame mitmekülgseid oskusi
Eelkooli ülesanne on last igakülgselt arendada ja õpetada. Õppetöö sisaldab lugema, kirjutama ja arvutama õppimist, aga ka sotsiaalsete oskuste arendamist. Numbrite ja tähtede tundmise kõrval on sama olulised näiteks kuulamis- ja vaatlusoskus, suhtlemisjulgus, käeline osavus, eneseväljendus, jagamisoskus, toimetulek mitmesuguste emotsioonidega jpm.

3. Hoiame alles mängulisuse
Eelkoolieas on mäng salavõti uute teadmiste ja oskuste juurde. Mäng kinnistab omandatu paremini, tekitades uudishimu ja koolirõõmu. Eakohane õppetöö toetab eelkoolis lapse loomulikku arengut.

4. Loome kindlustunde lapsevanemale
Eelkool annab vanemale kindlust ja tagasisidet, kas laps on valmis kooliteed alustama. Pelgalt lugemis- ja arvutamisoskusest koolis hakkama saamiseks ei piisa. Suur osatähtsus on lapse terviklikul arengul, õpihuvil ja soovil lahendada ka neid ülesandeid, mis nõuavad pingutamist.

5. Esimene samm lapsele, kes lasteaias ei käi
Eelkool on väga hea võimalus lapsele, kes ei käi lasteaias või on oma loomult raskemini kohanev. Mõtestatud ja mitmekülgne õppetegevus enne esimesse klassi astumist annab vajalikud teadmised ja oskused ning sellest tuleneva enesekindluse.

Tutvun Audentese lastekooli võimaluste ja vastuvõtuga.

Jalus