fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

IB

Viis põhjust, miks tasub omandada rahvusvaheline IB lõpudiplom

17.12.2014

IB_5-põhjust_370x2409. klasside õpilastel tuleb peatselt otsustada, kus jätkata oma õpinguid. Audentese erakoolis oleme juba viimased neli aastat valmistanud ette õpilasi IB Diploma programmi järgi. See rahvusvaheline õppekava on kujundatud eelkõige võimekatele gümnasistidele, kes soovivad edasi õppida ülikoolis.

Akadeemiliselt andekatele noortele, kes on varem käinud meie koolis, anname võimaluse osaleda IB õppes veidi soodsamalt. Õppemaksusoodustus arvutatakse sisseastumisel õpilase viimase kolme perioodi keskmise hinde alusel. Soodustuse kõrval on veel vähemalt viis olulist põhjust, miks tasub omandada keskharidus IB programmi järgi.

1. Õppeaineid saab valida
Iga õpilane kujundab oma õppeplaani ise, valides aineid kuuest rühmast. Õpilasel on võimalus valida 13 aine vahel, millest kolm peaks olema standardtasemel ja kolm kõrgemal tasemel. Individuaalne õppeplaan võimaldab noorel juba varakult keskenduda suunale, mis teda enim huvitab.
Peale õpilase valitud ainete kuulub programmi ka kolm lisaainet. Nende raames harjutab noor iseseisva uurimustöö kirjutamist ja avalikku esinemist, tegeleb kohalike ja üleilmsete küsimustega ning arendab analüütilise mõtlemise oskust.

2. Noor õpib iseendale
Selleks et maailmas edukalt toime tulla, on vaja iseseisva mõtlemise oskust ning avatud ja rahvusvahelist mõtteviisi. Just seepärast lähenetakse IB õppes ainetele eri vaatenurkadest, soosides nii loomulikku uudishimu.
IB programm toetab õppeainete individuaalset valimist. Tänu sellele jääb õpitu paremini meelde ja noor omandab õppimise suhtes positiivse hoiaku kogu eluks.

3. Koolikeskkond on mõnus
IB õpe toimub tänapäevases koolikeskkonnas, kus klassiruumid on väiksed ja hubased. Õpetaja on IB õppes pigem kolleeg ja juhendaja, kes aitab õpilasel saavutada võimetele vastavaid tulemusi. Kogu õpe kujundatakse õpilase vajaduste järgi.

4. Mitmekultuuriline kogemus annab tulevikus eelise
Õppimine rahvusvahelises keskkonnas suurendab õpilase mitmekultuurilist kompetentsi ja võimaldab tal hiljem hõlpsamini töötada rahvusvahelises kollektiivis.
Selle aasta 1. septembril alustasid oma kooliteed Audentese rahvusvahelises IB õppes 22 õpilast. Nende seas on eestlasi, kanadalasi, ukrainlasi, venelasi ja valgevenelasi. Õpilasi võttis vastu samuti rahvusvaheline kollektiiv, kus on esindatud Rumeenia, India, USA, Ukraina, Columbia ja Venemaa õpetajad.

5. Lõpudiplomit tunnustatakse üle maailma
IB programmi lõpetanuid võtavad vastu parimad ülikoolid üle kogu maailma, k.a Cambridge ja Oxford. Paljud IB diplomiga noored siirduvadki edasi õppima just parimatesse ülikoolidesse. IB diplomi alusel saab kõrgharidust omandada ka Eestis.

Jalus