fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Võõrkeeltenädalal koguti teadmisi erinevate Euroopa kultuuride ja keelte kohta

09.10.2020

26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva. Selle eesmärk on pöörata tähelepanu Euroopa kultuurilisele ja keelelisele mitmekesisusele ning suurendada inimeste teadlikkust. Meie koolis tegeleti nende teemadega võõrkeeltenädala raames.

Igal hommikul kuulati luuletusi eesti, vene ja inglise keeles. Juhan Liivi, Lydia Koidula, Leelo Tungla ja Aleksander Puškini loomingut esitasid meie kooli 5.–9. klasside õpilased.

Palju põnevat toimus ka võõrkeeletundides. 1. klassid õppisid inglise keelt kõnelevaid riike ja lippe. 2. klassid panid oma teadmised proovile tähestikuplakateid koostades. 3. klassid harjutasid ja esinesid valitud rütmisalmidega. 4. klassid õppisid lauamängu abil paremini tundma Iirimaad ja Ühendkuningriiki. Vene keele tundides mängiti mängu „Minu huvid“ ja valmistati plakateid.

Ka 5. ja 6. klassid mängisid inglise keele tundides erinevaid lauamänge. Näiteks pidid lapsed etteantud sõnadest lause koostama ja ka inglise keelt kõnelevate maade kohta käivatele küsimustele vastama. Samuti sai osade õpilastega mängitud keeltepäevaks koostatud veebiviktoriine, kas siis keele äratundmise peale või lihtsalt Euroopa Liidu ajalugu ning arenguid puudutavatele küsimustele vastates. Vene keele tundides kordasid 5. klassid vene tähestikku ja värve. Seejärel valmisid plakatid teemal „Värvid meie ümber“. 6. klassid vaatasid multifilmi „Kuus Ivani kuus kaptenit“ ja lahendasid ülesandeid teemal „Reisimine“.

7. klassid osalesid võõrkeeltenädala tegevustes tegelikult juba eelmisel õppeaastal, mil õppimine toimus distantsilt. Siis koostati inglise keele tundide raames Euroopa riikide kohta plakateid, millest nüüd pandi üles näitus. Plakateid uudistati nii aine- kui vahetunnis. Vene keele tunnis valmistati plakateid nüüd sügisel, teemaks „Suvi Eestis”. Plakatite abil saadi tuttavaks erinevate maakondade vaatamisväärsustega.

8. klassid koostasid ingliskeelse ettekande vabalt valitud Euroopa Liidu riigi keele kohta. Õpilased valisid erinevad riigid ning esitlesid leitud infot klassikaaslastele. Saime teada, et internetis on hispaania keel kasutuselt kolmandal kohal, esimene leedukeelne raamat avaldati aastal 1547, läti keeles kasutatakse ö-tähte ainult Latgali murrakus ja alates 1940. aastast ning vene keel on maailmakeelte seas kaheksandal kohal. Vene keele tundides valmisid 8. klassidel plakatid teemal „Unustamatu reis Euroopas” ja osaleti veebiviktoriinis.

9. klassid panid inglise keele teadmised proovile keeleteemalisest e-viktoriinil. Vene keele tundides meenutati oma reisi Sankt–Peterburgi ja toimus suur online- viktoriin.

Võõrkeeltenädala tegevused tõid tundidesse vaheldust ja andsid palju uusi teadmisi.

Jalus