fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakool uudiskiri

Zinaida Kendra: „Olge rõõmsad ja püsige terved!“

22.02.2017

Lapsena unistas Zinaida Kendra inimeste ravimisest, aga kooliajal tahtis saada õpetajaks. Kui ta 2003. aastal asus tööle Audentese kooliõena, siis täitusid need mõlemad soovid.

Kuidas Sinust kooliõde sai?
Lõpetasin 1970. aastal meditsiinikooli ja 33 aastat töötasin Tõnismäe, hiljem Magdaleena haiglas haiglaõe ja vanemõena. Seejärel tulin Audentesesse kooliõeks.
Olen õnnelik inimene, kuna mulle väga meeldib minu amet. Siinsele töökollektiivile olen tänulik, et nad võtsid mind omaks. Meie koostöö sujub väga hästi.

Mis tööd Sa kooliõena iga päev teed?
Minu ülesanne on haigusi ennetada ja varakult avastada. Samuti kujundan tervist väärtustavat käitumist ja korraldan tervisekasvatust.
Teen vanusele vastavaid kaitsesüstimisi ning kontrollin regulaarselt 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilaste tervist. Selle tervisekontrolli käigus hindan õpilase kasvu ja arengut, nägemis- ja kuulmisteravust, hammaskonda, naha ja limaskestade seisundit, rühti, vererõhku ning tervisekäitumist. Tervisekontrolli põhjal nõustan õpilast ja kirjutan kokkuvõtte tema vanematele.
Minu ülesanne on teha ka terviseküsitlusi. Jälgin veel pidevalt riskirühma kuuluvate õpilaste tervist, nõustan neid ja vajaduse korral suunan arstikonsultatsioonile.
Annan koolis haigestumise, trauma ja vigastuse korral esmaabi. Tervisenõukogule ja juhtkonnale esitan õpilaste tervisenäitajate õppeaastapõhise kokkuvõtte. Igal õppeaastal tuleb ühtlasi anda kokkuvõte haigekassale õpilaste tervisenäitajate kohta ja terviseametile õpilaste vaktsineerimise kohta.

Mis teeb kooliõe töö eriliseks?
Töö lastega vajab pühendumist ja toob kaasa palju positiivsust. Lapsed on suheldes avatud ja siirad ning nad usaldavad mind. Palju suhtlemist on mul kooli personali ja lapsevanematega, sest ainult koos saame õpilast aidata ning toetada.

Mis on peamised mured, millega õpilased Sinu poole pöörduvad?
Põhjusi on mitmesuguseid: haigestumine, trauma, füüsiline ja vaimne mure või vajadus nõu küsida. Iga laps vajab ärakuulamist, märkamist ja toetamist. Pean olema sõbralik ja abivalmis, sest ainult sel juhul on laps valmis mind usaldama ning koostööd tegema.

Meie kooli moto on „Tarkus, tervis, tasakaal“. Kuidas Sinu tegemised on sinna põimitud?
Audenteses toimub sisuline tervist edendav töö väga edukalt. Siin leidub igaühele sobivaid arenguvõimalusi, haridus on kvaliteetne ja keskkond turvaline. Tervisekasvatustöös selgitan õpilastele, et kehast ja vaimust tuleb hoolida ning et nende kahe vahel peab valitsema tasakaal.

Sa kuulud kooli tervisenõukogusse. Mis teemad on seal praegu fookuses?
Tervisenõukogu juhib kooli tervisealast tegevust, propageerib tervislikku eluviisi ja vähendab riskitegureid. Tervisenõukogus teeme meeskonnatööd. Igaks õppeaastaks lepime kokku läbiva teema, näiteks „Terved hambad – ilus naeratus“, „Ole aktiivne ja liigu“, „Silmad ja nägemine“ või „Loodus ja ravimtaimed“. Selle õppeaasta teemaks on „Nutikalt nutis“.

Kuidas iseloomustad Eesti kooliõenduse olukorda?
Olen olnud SA Tallinna Koolitervishoid kesklinna osakonna juhtiv õde üle kümne aasta. Juhtiv õde vastutab kooliõdede töö eest ning koordineerib seda, samuti ta nõustab ja toetab õdesid.
Kesklinna osakonda kuulub 24 kooli, kus tegutseb 19 kooliõde. Õe töökoormus oleneb õpilaste arvust. Täiskoormusega kooliõde töötab 40 tundi nädalas, kui koolis on 600 õpilast.
Kooliõed suhtuvad oma töösse suure pühendumusega. Paranenud on koostöö perearstide ja pereõdedega: kooliõde saab vajaduse korral perearstiga nõu pidada või suunata õpilast perearsti konsultatsioonile ja lisauuringutele.

Milliseid soovitusi annaksid lapsevanemale?
Esmatähtis on see, et vanem oleks oma lapsele toeks ja eeskujuks ning leiaks igal õhtul aega lapsega suhelda ja tema päevategemiste vastu huvi tunda.
Arvuti ja nutitelefon ei tohiks lapse elus asendada kõiki muid ettevõtmisi. Nende seadmete kasutamine mõjub halvasti lapse rühile, tekivad sundasendist tulenevad lihaspinged ja halveneb ka nägemine. Seetõttu on suurenenud koolis nende õpilaste arv, kelle nägemisteravus muutub üha kehvemaks.
Tervena hoiavad meid liikumine, hea meeleolu, pingevaba õhkkond, looduses viibimine, positiivne ellusuhtumine, piisav uneaeg ning tervislik ja tasakaalustatud toit. Laps ei tohiks unustada ka isiklikku hügieeni, sealhulgas hammaste eest hoolitsemist ja sagedat kätepesu.
Kui kooliõde saadab õpilase perearsti või silmaarsti konsultatsioonile, siis ta loodab lapsevanemate arusaamisele ja tegutsemisele, kuna see on lapse huvides. Ühtlasi võiks vanem teavitada kooliõde ja õpetajaid sellest, millised on lapse kroonilised haigused (astma, diabeet, südamehaigused, allergilised reaktsioonid jne) ning milliseid ravimeid ta peab kasutama. Ainult sel juhul saame koolis õpilasele õigel ajal kvaliteetset abi anda.

Millega tegeled vabal ajal?
Käin tihti teatris, hiljuti vaatasin ooperit „Figaro pulm“. Mulle meeldib ka lugeda ja sudokut lahendada.
Kuulun Tallinna naisliitu. Tänu sellele saan suhelda paljude huvitavate inimestega, vahetada kogemusi, reisida ja juurde õppida.
Olen hoolitsev tütar emale, hea ema tütrele ja pojale ning armastav vanaema lastelastele.

Jalus